Mångfald och integration

Aktuell praxis och nya lagkrav

6

timmar

7900 DKK.

Innehåll

På kursen kommer vi att diskutera både strategi och regler för mångfald och integration och hur företag kan skapa en sådan kultur.
Vi går igenom de områden som i praktiken har visat sig vara de som ofta innebär utmaningar.
 
Ämnen på kursen är bland annat:
 
 • Förstå dina skyldigheter, due diligence, nödvändiga policyer och processer, utbildning, branding och förväntningar på ständiga förbättringar
 • Gällande och kommande regler och vad det betyder för verksamheter
 • Egna erfarenheter av global implementering
   
Inspiration och cases från stora danska företag som är framgångsrika inom mångfald och integration
 

Nyttan med kursen

På denna kurs får du en överblick på hur du kan förbättra arbetet med mångfald och integration.
Mångfald och integration är en del av företagets sociala ansvar, narrativ och den årliga hållsbarhetsrapporteringen inom området som nu gäller för alla större svenska företag. Idag bygger många av åtgärderna och initiativen på frivilliga grunder, men under de kommande åren förväntas det att komma en mängd lagstiftning på området.
När du går hem från kursen har du fått dig en överblick över var din organisation eller vad din kund har sina utmaningar och sina möjligheter för att skapa en förändring gällande mångfald och integration.
 
På kursen får du bland annat:
 
 • Djupare insikt på strategi, målsättningar, implementering och kommunikation av mångfald och integration.
 • Uppdatering om vilka regler som gäller, kommande lagstiftning och förväntningar på verksamheten
 • Praktiska verktyg
 • Förståelse och navigering i lagstiftningen
   

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är expert eller ledare och arbetar med mångfald och integration. Kursen är särskilt relevant för dig som ansvarar för strategin och ska bilda dig en överblick över hela området.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.
 
Kursen hålls på engelska och svenska.
 
Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.