Kurser

MBL och tips vid arbetsrättsliga förhandlingar

Vilka krav ställs på arbetsgivaren?

6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Under kursen går vi igenom delar av medbestämmandelagen, med fokus på regleringen av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet. Kursen behandlar också föreningsfrihet och vad som gäller inför och vid förhandling. Vidare avhandlas MBL:s förhandlingsordning och vilka konsekvenserna kan bli om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Under kursdagen går vi också in på vad som utgör ett kollektivavtal och i vilka situationer arbetstagarparten kan använda sig av tolkningsföreträde.

Kursen ger grundläggande kunskaper om MBL och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter.

 

Nyttan med kursen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om de krav som genom MBL ställs på framförallt arbetsgivaren. Vidare avhandlas avgörande rättsfall som tydliggör vilka regler parterna har att förhålla sig till och konsekvenser av att bryta mot dessa. Mot slutet av kursdagen går vi in på vad som är bra att tänka på vid en förhandlingssituation.

 

På kursen får du kunskaper om:

 

  • Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt
  • Intressetvister och rättstvister och skillnaden dem emellan
  • Kollektivavtalsförhandlingar
  • MBL:s förhandlingsordning
  • Fackliga tolkningsföreträden
  • Skadeståndsregleringen i MBL
     

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister samt personalchefer, HR-specialister/handläggare och chefer med personalansvar. Även företrädare för arbetstagarorganisationer har behållning av kursen. 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.