Undervisare

Tillbaka

Morten Lehmann

Grundare och ägare, Tailwind

Morten Lehmann är en passionerad ledare med över 20 års erfarenhet av att arbeta med hållbarhet både för globala varumärken, FN och ledande NGO’er.

Morten Lehmann har erfarenhet från implementering av hållbarhet i hela försörjningskedjan, krishantering, high-level diskussioner med ministrar och VD i Davos med mera. Morten har omfattande kunskap om hållbarhetsarbete tvärs över branscher och hur arbetet kan integreras i verksamheter och i nya affärsmodeller.