Kurser

Tredjelandsöverföringar och standardavtalsklausuler

Vad behöver du tänka på när du ingår de nya standardavtalsklausulerna?

3,75

timmar

2900 SEK.

Innehåll

Efter Schrems II domen 2020 har det blivit svårare och mer komplext att använda utom-europeiska leverantörer och samarbetspartners eftersom det ofta innebär att personuppgifter förs över utanför EU/EES. 2021 antog EU kommissionen dessutom nya standardavtalsklausuler för överföring, vilket ökar komplexiteten ytterligare.

Kursen syftar till att ge deltagaren en ökad förståelse för komplexiteten kopplat till överföring av personuppgifter utanför EU/EES och vilka möjligheter det finns att föra över uppgifter till tredjeland. Under kursen går vi igenom regelverkets förutsättningar, bakgrunden till Schrems II domen och dess innebörd, samt hur man praktiskt kan hantera dessa frågor och risker.

Efter genomgången kurs kommer deltagaren kunna förstå och tillämpa regelverket i praktiken och har erhållit verktyg för att praktiskt hantera internationella leverantörer och samarbetspartners.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Fördjupning i GDPR kapitel V
 • Risker och fallgropar vid överföring av personuppgifter till tredjeland
 • Praktisk info om Schrems II domen och hur man bedömer risknivån i ett annat land
 • Val av överföringsmekanism och praktisk tillämpning av de nya standardavtalsklausulerna
 • Schrems II domens betydelse för överföring av personuppgifter till tredjeland
 • De överföringsmekanismer som GDPR innehåller och hur man avgör vilken mekanism som är mest lämplig i det enskilda fallet
 • Hur man praktiskt gör en bedömning av skyddsnivån i tredjeland
 • Tillämpning av de nya standardavtalsklausulerna

Målgrupp

Kursen riktar sig till dataskyddsombud, inköpsansvariga, VD och övriga med ansvar för samarbeten och inköp. Du som går kursen bör ha grundläggande kunskap i GDPR och det europeiska dataskyddsregelverket. Kursen riktar sig till alla företag och organisationer som använder leverantörer och samarbetspartners utanför EU/EES.

Program

09.00-10.30 Pass 1 
 • Från Schrems I till Schrems II - Tredjelandsöverföring under PUL och GDPR 
 • GDPR kapitel V - Överföringsmekanismer 
   
10.30-10.45 Kaffepaus 
 
10.45-11:00 
 • Vad är en DTIA och när krävs den? 
 • Hur gör man en DTIA och vilka aspekter kan man väga in? 
 
11:00 – 11:15 Bensträckare 
 
11:15 – 12:45 
 • Val av överföringsmekanism  
 • De nya standardavtalsklausulerna 
 • Praktisk tillämpning av de nya standardavtalsklausulerna – do’s and dont’s 
 
12.45 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.