Kurser

AI och personuppgifter för myndigheter

Hur ska organisationer förbereda sig?

3

timmar

4995 SEK.

Innehåll

Hur kan organisationer inom offentlig sektor förbereda sin personuppgiftsbehandling inför den nya AI förordningen föreslagen av EU-kommissionen?

Detta är en kurs för statliga och kommunala myndigheter som använder eller planerar att använda någon form av AI i sina system. Hur kan vi tolka den nya AI förordningen med dess harmoniserade regler om artificiell intelligens? Både offentliga myndigheter och företag har att följa dessa nya regler om de antas.

Vi går igenom konceptet AI och den rättsliga reglering som föreslås i AI-förordningen samt personuppgiftsfrågor i samband med offentlig rätt. Vad kan hända om reglerna inte följs?

 • Beskrivning av begreppet AI och nyheter inom AI-området
 • Status och beskrivning av den nya AI-förordningen
 • Personuppgifter och tredjelandsöverföringar i AI-sammanhanget 
 • Dataskydd och AI

Kursen hanterar inte djupgående frågor om de tekniska aspekterna om att utveckla algoritmer och AI.

Nyttan med kursen

På kursen får du:
 • Veta vad som normalt menas med AI idag, vad en ”snällare” tolkning är, och vad en ”mer avancerad” tolkning är, hur den nya AI act förhåller sig till dessa tolkningar, och vad som är ett rimligt förhållningssätt till denna del av      teknikutvecklingen idag. Enligt branschexpertis var vi åtminstone hösten 2018 ”ljusår” ifrån      äkta AI enligt akademiska standarder, medan MachineLearning väntades bli alltmer sofistikerat, användbart och billigare – men hur står sig detta synsätt idag?
 • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför med användning av AI.
 • Status och genomgång av förslaget på AI förordningen.
 • En praktisk check-lista på hur du kan organisera AI-arbetet på organisationen.
 • En förståelse för de kommande rättsliga kraven.
 • Ett närmare perspektiv på AI och personuppgifter:
  • Hur GDPR förhåller sig till AI i det huvudsakliga
  • AI som hot för den personliga integriteten.
  • Hur AI skulle kunna användas för en ökad GDPR-efterlevnad – med exempel från svensk kommunal verksamhet.
  • Vilka funktioner i en myndighet som bör samarbeta ifråga om AI-teknikval, och hur ett sådant samarbete kan se ut i praktiken (med perspektiv från två relativt stora svenska kommuner).

Målgrupp

Organisationer:
 • Myndigheter, kommuner (dataskyddsombud, IT -säkerhetsansvariga, upphandlare, IT-chefer på mellanchefsnivå.
 • Privata organisationer som arbetar med att utveckla digitala verktyg med någon form av avancerade algoritmer/AI såsom AI förordningen definierar AI, och som har offentlig sektor som sin målgrupp;
Specifika grupper: 
 • Representanter för företag och myndigheter som är ansvariga för anställda eller konsulter som ska utveckla AI;
 • Advokater och jurister som ska ge rådgivning inom den digitala juridiken och AI;
 • Dataskyddsombud som måste ge vägledning om GDPR och AI;
 • Representanter för organisationer som behöver en fördjupad kunskap om den rättsliga regleringen.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.