Om JUC

Undervisare

Tillbaka

Karin Schurmann

Advokat och partner, Kompass Advokat AB

Karin Schurmann har ägnat stora delar av sitt yrkesliv åt regelverket kring dataskydd, inklusive informationssäkerhet, och avtalsrätt. Karin lämnar regelbundet informationssäkerhetsrelaterad rådgivning till klienter inom olika sektorer. Rådgivningen inkluderar granskning, framtagande och förhandling av avtal, såsom personuppgiftsbiträdesavtal och outsourcing-avtal samt genomförande av kontroller relaterade till informationssäkerhet.

Karin håller regelbundet utbildningar inom t.ex. dataskydd och informationssäkerhet. Karin har även arbetat som bolagsjurist (Privacy Legal Counsel/Privacy Specialist) inom telekomsektorn och hanterade då löpande bl.a. informationssäkerhetsrelaterade frågeställningar.

Hon har sin jur. kand. från Stockholms universitet (2010) och är advokat.