Kurser

Cookies och andra spårningstekniker

Juridik och praktik

2,75

timmar

2900 SEK.

Innehåll

Cookies och andra spårningstekniker gör det möjligt för verksamheter att t.ex. mäta webbtrafik och rikta personaliserad marknadsföring. Ofta aktualiseras både lagen om elektronisk kommunikation (LEK) och GDPR vid användandet av cookies. Även andra lagar såsom marknadsföringslagen kan aktualiseras. Både europeiska tillsynsmyndigheter och EU-domstolen har de senaste åren varit aktiva när det gäller cookies. Vi har sett nya och uppdaterade cookievägledningar samt en mängd tillsynsbeslut och domar med höga sanktionsavgifter som följd vid brister i hanteringen.

Nyttan med kursen

Syftet med seminariet är att ge deltagaren en inblick i regelverken som omger cookies samt en uppdatering kring vad som händer på området. Under seminariet ges deltagaren också praktisk och användbar information kring vad en verksamhet kan göra för att sänka risken för brott mot reglerna, och därmed även sänka risken för höga sanktionsavgifter och andra oönskade konsekvenser.

Efter genomgången kurs kommer deltagaren att förstå och kunna tillämpa regelverket i praktiken och har erhållit verktyg för att praktiskt hantera de cookiefrågeställningar som kan uppkomma i en verksamhet.

Frukostseminariet behandlar bl.a.:

 • Fördjupning i relevanta delar av LEK och GDPR
 • Risker med användandet av cookies och andra spårningstekniker
 • Praktisk information kring hur man kan ta sig an sin verksamhets hantering av cookies
 • Diskussionsuppgifter gällande praktiska utmaningar och framtiden för cookies

Målgrupp

Till alla verksamheter (privata och offentliga) som använder cookies eller andra spårningstekniker. Seminariet riktar sig till dataskyddsombud, dataskyddsansvariga, bolagsjurister, ansvariga för marknadsföring och/eller analys, kommunikatörer och andra som arbetar med hemsidor, appar etc. Inga förkunskaper krävs men det är en fördel om deltagarna har grundläggande kunskap i GDPR och dataskyddsregelverket.

Program

8.00-8.30 Registrering 
 
8.30-10 Pass 1 
 • Hur fungerar cookies och andra spårningstekniker? 
 • Vilka regelverk aktualiseras? Relevanta domar och tillsynsbeslut 
 • Vem ansvarar för regelefterlevnad? 
 • Samtycke – hur bör de utformas? 
 • Diskussion 
   
10.00-10.15 Kaffepaus/bensträckare 
 
10.15-11.15 Pass 2  
 • Vilken information ska lämnas kring cookies? 
 • Schrems II och tredjelandsöverföringar 
 • Praktisk hantering och praktiska tips 
 • Framtidsspaning 
 • Diskussion 
 
 11.15 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.