Nätverk

Nätverk i Personuppgifts- & integritetsskydd

20

lektioner

24950 SEK.

Innehåll

GDPR har fått ett stort fokus de senaste åren. Ute på företag, hos myndigheter, i konsultbolag och på advokatbyråer finns nu många som arbetar med dataskyddsfrågor på hel- eller deltid. Är du en av dem? Upplever du att du saknar personer att diskutera såväl praktiska som komplexa frågor med? I så fall är detta nätverket och denna fortbildning för dig. Till skillnad från övriga utbildningar inom GDPR som förklarar grunderna ges nu en möjlighet att fördjupa dig och diskutera tillsammans med likasinnade.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 Onsdag 01 feb, 2023
Huvudtema:  Personuppgiftsincidenter

Möte 2 Onsdag 27 apr, 2023
Huvudtema:   Marknadsföring och kommunikation. Digital marknadsföring, cookies och pixlar.

Möte 3 Torsdag 14 sep, 2023
Fastställes i samråd med deltagarna

Möte 4 Onsdag 25/10, 2023
Fastställes i samråd med deltagarna

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:
 
- Kravställning mot biträden
- Upphandling av molntjänster och IT-system, hantering av gemensamma system i en koncern
- Registrerades rättigheter
- Informationssäkerhet och standarder
- Överföringar av personuppgifter, utländska molntjänster
- Rutiner och intern styrning för effektiv GDPR-organisation, dataskyddsombudets roll

 

Varje träff kommer vi gå igenom vad som är aktuellt ”Vad har hänt sen sist – nyheter och trender


Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som arbetar med dataskyddsfrågor – oavsett om du är dataskyddsombud, bolagsjurist, verks- eller kommunjurist, advokat, jurist, CIO, Compliance Officer, GDPR-specialist, digitaliseringsspecialist, säkerhetsspecialist eller bara vill hålla dig á jour med GDPR och annan närliggande lagstiftning och dess affärsmässiga inverkan.

Dataskydd är ett område i ständig utveckling med många tolkningsfrågor - därför är detta nätverk perfekt för dig som behöver hålla dig uppdaterad och få input kring hur andra gör.

 

Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättningen av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.