Undervisare

Tillbaka

Carl Lebeck

Jur.dr., Stockholms Universitet

Carl Lebeck är Jur.dr. i offentlig rätt, Stockholms Universitet (2020), LL.M. Harvard Law School (2007) M.Jur. Oxford University (2006), Jur.kand. Stockholms Universitet (2005). Carl Lebeck har lång erfarenhet av undervisning och forskning i stats-, förvaltnings- och EU-rätt vid universitet och högskolor. Han har bl.a. publicerat Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten (2018) och Konstitutionella gränser för tillämpning av överstatlig rätt (2019, ak. avh) samt ett stort antal artiklar i rättsvetenskapliga tidskrifter.