Kurser

Kommunalrätt i praktiken

- regelverket, relevanta förarbeten och rättspraxis

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligaste förekommande kommunalrättsliga fråge­ställningarna, med särskild inriktning på de allmänna principer som kommunen och dess förvaltning lyder under.

Syftet är att ge en orienterande överblick av regelverket och relevanta förarbeten och  rättspraxis samt att fokusera på de frågor som har störst praktisk betydelse.

Under kursen lyfts ny lagstiftning och aktuella rättsfall fram.

Kursen behandlar bl.a.:
  • Kommunallagens historik och systematik
  • Den allmänna kommunala kompe­tensen och grundläggande principer
  • Den kommunala organisationen. Kommunala samarbetsformer.
  • Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna m.m.
  • Kommundirektören och övriga tjänstemän, delegation m.m.
  • Kommunrevisionen m.m.
  • Domstolsprövning av kommunala beslut; medlemskap och laglighets­prövning (processuella bestämmelser m.m.)

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering

Kl. 09:00 - 09:30 
Inledning - kort rättshistorisk översikt

Kl. 09:30 - 11:00
Kommunal kompetens och allmänna förvaltningsrättsliga- och kommunalrättsliga principer
Inklusive kaffepaus om ca 15 minuter

Kl. 11:00 - 12:00 
Den kommunala organisationen och kommunala samarbetsformer

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13:00 - 13:45
Förtroendevalda, kommunfullmäktige och nämnderna

Kl. 13:45 - 14:15
Kommundirektören och tjänstemännen, delegation m.m.

Kl. 14:15 - 15:00
Kommunrevisionen och annan tillsyn av kommunal verksamhet
Inklusive kaffepaus om ca 15 minuter

Kl. 15:00 - 16:00
Domstolsprövning av kommunala beslut, laglighetsprövning m.m.

Kl. 16:00 - 16:30 Sammanfattning och avslutning

Målgrupp

Kursen riktar sig till kommunjurister och jurister inom kommuner, regioner, kommunalförbund, kommunala bolag m.m., men också till övriga anställda (t.ex. kanslichefer, kommun­sekreterare, nämnd­sekreterare m.m.) och förtroendevalda samt till advokater, biträdande jurister, domare och övriga praktiskt verksamma som kommer i kontakt med kommunalrättsliga fråge­ställningar.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f