Kurser

Säkerhetsskydd vid upphandling

Säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskyddsanalys och Sveriges säkerhet

6,5

timmar

6900 SEK.

Innehåll

Kursen kommer att ta upp frågor som rör grundläggande säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalys inför upphandling, upphandlingsfrågor samt processen för säkerhetsskyddade upphandlingar och avtal.

Det uppstår en särskild problematik när krav på Sveriges säkerhet ska säkerställas parallellt med att upphandlingsregelverket ska följas. Hur ska verksamhetsutövare hantera den intressekonflikt som följer mellan krav på ett säkerhetsskydd som ska vara föränderligt och behovsanpassat samt de principer om öppenhet och förutsägbarhet inom upphandlingsregelverket? För att kunna ta till sig reglerna om säkerhetsskyddad upphandling krävs förståelse inom både säkerhetsskyddsområdet och upphandlings- och avtalsområdet. Det är ovanligt att en och samma person besitter kunskap inom båda områden.

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att ge en heltäckande genomgång av alla de ingående komponenter som är relevanta inom säkerhetsskyddad upphandling. Den här kursen innehåller beskrivningar av både bakgrunden till säkerhetsskyddsarbetet, hotbilden mot Sverige och Sveriges säkerhet samt grundläggande förståelse i säkerhetsskydd. Därutöver ingår metodik i hur en säkerhetsskyddsanalys inför upphandling ska genomföras.

Kursen tar även upp grundläggande upphandlingsfrågor som är särskilt relevanta vid just säkerhetsskyddad upphandling. Parallellt med den teoretiska genomgången ges också konkreta exempel på vanliga praktiska situationer där tolkningsproblem kan uppstå mellan de olika regelverken. Efter kursen kommer deltagarna att ha förståelse för den komplexitet som omgärdar området samt ha fått med sig tips till det praktiska arbetet framöver. Föreläsaren kommer att ge tips och råd utifrån egna erfarenheter samt även resonera om möjliga utvecklingsområden samt kommande lagförändringar.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Vad innebär Sveriges säkerhet?
 • Hur vet man om man bedriver säkerhetskänslig verksamhet?
 • Vilka regler i säkerhetsskyddslagen är tillämpliga vid upphandling?
 • Vad beaktas i en lämplighetsprövning?
 • Praktiska tips utifrån exempel och egna erfarenheter

Målgrupp

Kursen riktar sig till olika yrkeskategorier som arbetar med säkerhetsskydd, informationssäkerhet, upphandling eller affärsavtal, t.ex. jurister, advokater, säkerhetsskyddschefer, informationssäkerhetschefer, andra befattningar inom säkerhetsskydds- och informationssäkerhetsområdet, upphandlare, inköpare eller andra ledande befattningar med beslutanderätt inom säkerhetskänslig verksamhet. Kursen vänder sig till både offentlig och privat verksamhet.

Det är bra att ha grundläggande kunskaper inom antingen upphandling/affärsavtal/inköp eller säkerhetsskydd. Det krävs inga förberedande utbildningar eller kurser utan det är tillräckligt om deltagaren har viss yrkeserfarenhet inom något av områdena.

Program

09.00 – 10.00  Pass 1
 • Sveriges säkerhet och hotbilden mot verksamheten 
 • Grunder i säkerhetsskyddslagen 
 
10.00 – 10.15 Kaffepaus
 
10.15 – 11.30 Pass 2
 • Utkontraktering och exponering av skyddsvärden 
 • Säkerhetsskyddsbedömningar 
 
11.30 – 12.30 Lunch 
 
12.30 – 14.30 Pass 3
 • Särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och samråd 
 • Upphandlingsrättsliga frågor kopplade till säkerhetsskyddade upphandlingar 
 
14.30 – 14.45 Kaffepaus 
 
14.45 – 16.30 Pass 4
 • Avtalsfrågor och SUA i praktiken 
 • Internationella parter 
 • Tillsyn och sanktioner 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.