Kurser

Sveriges säkerhet och säkerhetsskyddslagen

Tolkning och tillämpning av säkerhetsskyddslagen

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Säkerhetsskyddsfrågor blir alltmer aktuella och fler och fler verksamhetsutövare inser att de bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Frågorna är relevanta inom en rad olika tillämpningsområden och i och med detta kommer många olika personalkategorier i kontakt med regelverket.
Kursen riktar sig därför inte bara till säkerhetsskyddspersonal utan även till bl.a. jurister, riskanalytiker och beslutsfattare.

Kursen omfattar både en grundläggande genomgång av säkerhetsskyddslagstiftningen och relaterade frågor samt mer fördjupade beskrivningar och tolkningar av regelverket. Kursen innehåller både diskussionsuppgifter och praktiska övningar.

Utbildarna har lång och bred erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor utifrån olika perspektiv - verksamhetsutövarens, tillsynsmyndighetens och lagstiftarens. Kursen bjuder därför på föreläsarnas egna tolkningar och tips på praktiska lösningar avseende olika situationer som verksamhetsutövare kan ställas inför, t.ex. avseende upprättande av en säkerhetsskyddsanalys, bedömningar av vad som utgör Sveriges säkerhet, förståelse av hotbilden mot Sveriges säkerhet samt hur säkerhetsskyddet ska dimensioneras både inom den egna verksamheten samt i samband med upphandling och utkontraktering. Därtill beskrivs nya frågeställningar inom säkerhetsskyddsområdet med särskilt fokus på exponering av skyddsvärden till externa parter, samrådsskyldigheter samt tillsynsmyndigheternas möjlighet att utfärda förelägganden, viten och sanktioner.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Grunder inom säkerhetsskydd
 • Vad är säkerhetskänslig verksamhet?
 • Upprättande av säkerhetsskyddsanalys
 • Praktiska lösningar vid beslutsfattande inom säkerhetsskyddsområdet
 • Förståelse för hotbildsanalysen
 • Diskussionsuppgifter gällande Sveriges säkerhet
 • Säkerhetsskyddsplanen

Målgrupp

Jurister, advokater, personuppgiftsombud, säkerhetssamordnare, säkerhetsskyddsansvariga, beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet, krisberedskapshandläggare, riskanalytiker m.fl.

Program
09.00 - 10.15 
 • Introduktion och inledning
 • Säkerhetsskyddslagstiftningen
 • Att beskriva verksamheten och skyddsvärden 
 
10.15 - 10.30   Kaffepaus 
 
10.30 - 11.30 Sveriges säkerhet och konsekvensbedömningar 
 
11.30 - 12.30   Lunch 
 
12.30 - 14.30 
 • Hot mot Sveriges säkerhet och säkerhetskänslig verksamhet 
 •  Sårbarheter och dimensionering av skyddsåtgärder 
 
14.30 - 14.45   Kaffepaus 

14.45 - 15.30 
 • Informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet 
 • Exponering av skyddsvärden 
 
15.30 - 16.30 Kontroll, samråd och sanktioner

16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.