Undervisare

Tillbaka

Ylva Söderlund

Enhetschef, tillsyn säkerhetsskydd, Svenska Kraftnät

Ylva Söderlund är jurist och har arbetat med informationssäkerhet och säkerhetsskydd de senaste 10 åren. Ylva har även erfarenheter från att arbetat med Säkerhetspolisen och Regeringskansliet.