Kurser

Brott i nära relationer

- vad gäller vid förundersökningarna?

6,5

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f
Med ett starkt engagemang och ett praktiskt förhållningssätt redogör Marie Wallin för vad som gäller vid förundersökningar vid brott i nära relationer. Här lär du dig både om de brott som förekommer i dessa ärenden och hur det praktiska förundersökningsarbetet – inklusive samspelet mellan de olika aktörerna i en sådan – sker. Välkommen!

Innehåll

Kursen ger dels en grundläggande kunskap om de straffrättsliga reglerna som handlar om brott i nära relationer, dels konkreta exempel på hur viktigt det är att alla som möter dessa brottsoffer och får information om påstådda brott vet hur de på ett rättssäkert sätt ska hantera dessa uppgifter. 

Kursen har en praktisk inriktning varför de senaste rättsfallen från hovrätter och Högsta domstolen har en central roll i kursen. Allt i syfte att förtydliga den konkreta innebörden av de vanligaste brotten som drabbar en utsatt person med en förövare som är en närstående och vad som krävs för att leda dessa i bevisning. 

Kursen behandlar:

 • Straffbara gärningar enligt Brottsbalken för brott i nära relationer
 • Genomgång av brotten grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse (skillnader och olika tillämpningsområden)
 • Processrättsliga och bevismässiga utmaningar vid utredning av brotten
 • Hur brotten utreds på bästa sätt, så kallad Best practice
 • Vikten av att åtgärder som sker inom bland annat vården/inom ramen för frivillighetsorganisationers arbete sker med kunskap om helheten i rättskedjan
 • Regelverket i lagen om kontaktförbud. Vad gäller för ett sådant och vilka konsekvenser kan en överträdelse få?

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:30 Pass 1
Grundläggande om reglerna
 • Genomgång av kursens upplägg - kursen börjar med en mer teoretisk del och en genomgång av reglerna/rekvisiten för brotten och går sedan igenom mer praktiskt hur förundersökningsarbetet går till i dessa brott och hur domstolspraxis ser ut på området
 • Vilka är - typiskt sett - brotten som sker i en nära relation mellan vuxna?
 • Hur kommer - det relativt nya - barnfridsbrottet in i detta? 
 • När kan det bli aktuellt med ett kontaktförbud? 

Kl. 10:30 - 10:45 Kaffepaus

Kl. 10:45 - 12:45 Pass 2
Hur förundersökningsarbetet sker - om vikten av objektivitet, om de olika rollerna hos de olika aktörerna och om hur bevisinhämtning sker på ett sättssäkert sätt
 • Förundersökningsarbetet och kravet på objektivitet från åklagare och polis
 • Målsägandens roll och misstänkts roll (där endast den misstänkte som huvudregel är part)
 • Samspelet mellan målsägandebiträdet och den offentliga försvararen (som inte - jämfört med åklagare och polis - har krav på att vara objektiva) och förundersökningsledaren i utredningarna om dessa brott
 • Målsäganden kan biträda åtalet - vad innebär det?
 • Hur säkrar vi bevisning (både muntlig och skriftlig) på ett rättssäkert sätt?
 • Vad innebär att lagändringar med nya regler om tidiga förhör införts? (Skedde 1 januari 2022)
 • Vad innebär det att beslagsförbudet tagits bort? (Skedde den 1 juni 2022)
 • Vad innebär det att straffminimum för fridskränkningsbrotten har höjts till ett år? (Skedde den 1 januari 2022)
 • Vad kan det relativt nya barnfridsbrottet (infördes den 1 juli 2021) få för påverkan för arbetet med dessa förundersökningar?
 • Vi börjar titta på exempel från domstolarnas praxis

Kl. 12:45 - 13:45 Lunch

Kl. 13:45 - 15:00 Pass 3
Genomgång av domstolspraxis
 • Vi fortsätter titta på exempel från domstolarnas praxis
 • Beviskravet i brottmål/utredningskravet i en förundersökning

Kl. 15:00 - 15:15 Kaffepaus

Kl. 15:15 - 16:30 Pass 4
 • Sju framgångsfaktorer
 • Vad händer/ska hända om vi inte arbetar rättssäkert med anmälda/påstådda brott? (Med andra ord om vi inte arbetar enligt Best practice?)
 • Övrigt/frågor

Kl. 16:30 Kursen avslutas 

Målgrupp

Advokater och jurister – målsägandebiträden och offentliga försvarare (De offentliga försvararna får ju också uppdrag som målsägandebiträden ibland/de behöver oavsett det också veta mer om hur en förundersökning ska bedrivas utifrån ett åklagarperspektiv för att på bästa sätt kunna ta tillvara sin klients intressen.) 

Vårdpersonal och personal inom socialtjänsten som kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för brott av en närstående.  

Personer verksamma vid olika ideella organisationer som kommer i kontakt med vuxna som blivit utsatta för brott av en närstående. ​​​​

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f