Kurser

Regelverket för fondförvaltare

En genomgång av etablerings- och tillsynsfrågor  

6

timmar

9900 SEK.

Utbyte

Under kursen får deltagarna kunskap om de mest centrala regelverken för kapitalförvaltare och de olika typer av fonder som förvaltas.

Vidare berörs även kommersiella frågeställningar som kapitalförvaltare ställs inför exempelvis vid etablering av en fond och val av målgrupp av investerare.


Innehåll

På kursen får du bland annat:
 
  • kunskap i de tillämpliga regelverken på europeisk och nationell nivå samt genomgång av centrala definitioner, 
  • kunskap i de tillståndspliktiga förutsättningarna för tillstånd avseende olika typer av fonder och förvaltare 
  • kunskap om vilka placeringsregler, informationskrav och marknadsföringsregler som gäller avseende olika typer av fonder 
  • kunskap om vilka krav på hållbarhetsinformation som uppställs, 
  • kunskap om hur Finansinspektionens bedriver sin tillsyn av olika kategorier av förvaltare, 
  • kunskap om gällande sanktionsregler 
  • djupare insikt i gränsdragningen mellan olika regelverk, och 
  • kunskap om de senaste trenderna. 
 
Bakgrund
Regelverket för fonder och fondförvaltare är omfattande och komplext och under ständig förändring. Kraven som ställs upp kan variera kraftigt, exempelvis om förvaltningen avser en fastighetsfond som endast vänder sig mot professionella investerare jämfört med situationen att en aktiefond etableras som ska erbjudas till allmänheten.  

Under denna kurs görs en genomgång av regelverket för fonder och fondförvaltare, med syftet att ge kursdeltagarna en god övergripande förståelse för regelverket samt aktuella frågeställningar och trender, exempelvis anpassningsarbetet avseende det nya hållbarhetsregelverket.

Målgrupp

Personer som på olika sätt arbetar med frågeställningar rörande fonder och fondförvaltning eller som annars behöver ha förståelse för regelverket, såsom styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i kapitalförvaltningsbolag, advokater, jurister, compliance officers, risk managers och internrevisorer.  
 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen.
 
Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.