Kurser

Regelverket för fondförvaltare

En genomgång av etablerings- och tillsynsfrågor  

6

lektioner

9900 SEK.

Utbyte

Under kursen får deltagarna kunskap om de mest centrala regelverken för kapitalförvaltare och de olika typer av fonder som förvaltas. Vidare berörs även kommersiella frågeställningar som kapitalförvaltare ställs inför exempelvis vid etablering av en fond och val av målgrupp av investerare. 


Bakgrund 

Regelverket för fonder och fondförvaltare är omfattande och komplext och under ständig förändring. Kraven som ställs upp kan variera kraftigt, exempelvis om förvaltningen avser en fastighetsfond som endast vänder sig mot professionella investerare jämfört med situationen att en aktiefond etableras som ska erbjudas till allmänheten.  

Under denna kurs görs en genomgång av regelverket för fonder och fondförvaltare, med syftet att ge kursdeltagarna en god övergripande förståelse för regelverket samt aktuella frågeställningar och trender, exempelvis anpassningsarbetet avseende det nya hållbarhetsregelverket. 


Innehåll

På kursen får du bland annat: 

 

  • kunskap i de tillämpliga regelverken på europeisk och nationell nivå samt genomgång av centrala definitioner, 
  • kunskap i de tillståndspliktiga förutsättningarna för tillstånd avseende olika typer av fonder och förvaltare 
  • kunskap om vilka placeringsregler, informationskrav och marknadsföringsregler som gäller avseende olika typer av fonder 
  • kunskap om vilka krav på hållbarhetsinformation som uppställs, 
  • kunskap om hur Finansinspektionens bedriver sin tillsyn av olika kategorier av förvaltare, 
  • kunskap om gällande sanktionsregler 
  • djupare insikt i gränsdragningen mellan olika regelverk, och 
  • kunskap om de senaste trenderna. 

 

Målgrupp

Personer som på olika sätt arbetar med frågeställningar rörande fonder och fondförvaltning eller som annars behöver ha förståelse för regelverket, såsom styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i kapitalförvaltningsbolag, advokater, jurister, compliance officers, risk managers och internrevisorer.  

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.