Kurser

Ekobrottsutredningen

– viktiga frågeställningar och utmaningar

3

timmar

3900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Genom kursen får deltagaren en fördjupad insikt i hur en ekobrottsutredning går till från ax till limpa. I kursen redogörs för vilka verktyg åklagare och poliser har och vilka frågeställningar och utmaningar som kan uppstå för åklagaren och den misstänkte under resans gång.

Syftet med kursen är att ge en god inblick i åklagarnas och polisens legala och praktiska förutsättningar att utreda ekobrott samt i hur en förundersökning går till i praktiken.

 • Kunskap om de olika beviskrav som aktualiseras under en förundersökning. 
 • Övergripande kunskap om reglerna rörande förundersöknings- och åtalsbegränsning. 
 • Övergripande kunskap om de tvångsmedel/hemliga tvångsmedel som finns och förutsättningarna för att använda dessa. 
 • Insikt om de olika moment som vanligtvis förekommer i en förundersökning samt om arbetsfördelningen mellan åklagare och utredare. 
 • Kunskap om förutsättningarna för att utfärda strafförelägganden. 
 • Övergripande kunskap om den sekretess som råder i förhållande till den misstänkte och till allmänheten.
 • Övergripande kunskap om reglerna rörande företagshemligheter och självinkriminering

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som kan beröras av frågor rörande ekobrottsutredningar, exempelvis försvarsadvokater, bolagsjurister samt yrkeskategorier som arbetar med bekämpning av ekonomisk brottslighet inom myndigheter.

Det krävs inga särskilda förkunskaper. Det är dock en fördel om deltagaren har en grundläggande kännedom om rättssystemets uppbyggnad och rollfördelningen inom i systemet.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00-10.15
Förundersökningsprocessen
 • Inledande beslut/åtgärder och förhör 
 • FU- och åtalsbegränsning m m
 • Slutdelgivning, strafföreläggande och åtal

10.15-10.30 Kaffepaus

10.30-12.00
Särskilda frågor
 • Tvångsmedel/hemliga tvångsmedel
 • Möjligheterna att inhämta material samt reglerna om självinkriminering 
 • Sekretess gentemot den misstänkte och allmänheten
12.00 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Dela på sociala medier

in
t
f