Undervisare

Tillbaka

Per Josephson

Senior Associate, Harvest Advokatbyrå AB

Per Josephson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende fondverksamhet, kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering. I sitt dagliga arbete lämnar Per rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Per Josephson har flera års erfarenhet från arbete med frågor inom bl.a. fondrätt, marknadsmissbruk och hållbarhetsreglering,genom sin tidigare anställning, vid Finansinspektionen.