Undervisare

Tillbaka

Björn Wendleby

Advokat och Partner, Harvest Advokatbyrå

Björn Wendleby har mer än 30 års erfarenhet från arbete med frågor rörande det finansiella regelverket, bl.a. som vd på investmentbank och partner på advokatbyrå. Han har författat flera lagkommentarer och var 2004-2005 särskild utredare med uppdraget att se över frågor som rör lagstiftningen om prospekt.

Björn är Founding Partner på Harvest Advokatbyrå, vars primära fokusområde är rådgivning avseende det finansiella regelverket. Harvest Advokatbyrå är en nischbyrå men en stor byrå när det gäller tjänster inom byråns fokusområde. Byråns klienter är i huvudsak företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet, såsom banker, fondbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, värdepappersbolag, försäkringsförmedlare och andra finansiella institut i Sverige och i utlandet, samt börsbolag.

Björn är också medförfattare till en rad olika verk såsom:

Lagarna på värdepappersområdet. En kommentar till insiderstrafflagen m.fl. lagar, Norstedts Gula Bibliotek ·

Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. En kommentar, Norstedts Gula Bibliotek.

Åtgärder mot penningtvätt m.m. En praktisk vägledning och kommentar, Norstedts Juridik.

Börsrätt och Ledning och kontroll på värdepappersmarknaden, Studentlitteratur.