Kurser

MiCA – det nya regelverket för kryptotillgångar

6,5

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Dyk in i kryptoekosystemets kärna med experter inom både teknik och juridik. Lär dig grunderna om kryptotillgångar och hur det nya MiCA-regelverket påverkar denna framväxande sektor inom EES. Välkommen till en spännande dag!

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en gedigen förståelse för kryptotillgångar och det nya MiCA-regelverket. Med den snabba tillväxten av kryptosektorn har det blivit alltmer nödvändigt för professionella inom området att vara medvetna om de regulatoriska ramar som nu finns på plats. Genom att kombinera teknisk och juridisk expertis erbjuder denna kurs en unik inblick i både de tekniska aspekterna av kryptotillgångar och de juridiska utmaningarna och lösningarna som MiCA presenterar. Efter att ha deltagit i denna kurs kommer deltagarna att ha de kunskaper som krävs för att navigera i kryptolandskapet med större självförtroende och förståelse.


Kursen behandlar bl.a.

  • Vad kryptotillgångar är och hur dessa fungerar
  • Gränsdragning och utmaningar mellan MiCA och MiFID II
  • Genomgång av MiCA och olika typer av kryptotillgångar
  • Olika ageranden och tjänster som träffas av MiCA och de krav som gäller för respektive verksamhet
  • Auktorisationskrav och underrättelseförfarande enligt MiCA – beroende på aktör
  • Andra relevanta regelverk

Vi kommer att bevaka regelverkets utformning och anpassa kursen allt eftersom de detaljerade reglerna till MiCA klargörs/fastställs.


Målgrupp

Styrelseledamöter, VD, CTO, COO, Compliance officers och bolagsjurister i bolag som emitterar eller tillhandahåller tjänster avseende kryptotillgångar samt kreditinstitut och värdepappersbolag som vill emittera eller tillhandahålla tjänster avseende kryptotillgångar.

Krävs tidigare kunskaper?

Intresse i kryptotillgångar. Fokus i kursen är de nya regulatoriska kraven för verksamhet med kryptotillgångar (MiCA). Viss grundläggande genomgång av kryptotillgångar görs med gästföreläsare.


Program

Uppdateras inom kort!

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f