Kurser

MiCA – det nya regelverket för kryptotillgångar

6,5

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Är du intresserade av att lära dig mer om kryptotillgångar och det kommande europeiska regelverket för kryptotillgångar och leverantörer av kryptotillgångstjänster? Då är detta kursen för dig!

Vi kommer att ge oss in i kryptoekosystemet och det kommande regelverket avseende kryptotillgångar med experter inom både teknik och finansiella regelverk. I denna kurs lär du dig grunderna om kryptotillgångar och blockkedjeteknik samt hur det nya MiCA-regelverket påverkar denna framväxande sektor inom EU. Vi kommer även att lyfta ett antal utmaningar med regelverket, gränsdragningsproblem och vilka praktiska svårigheter som har visat sig vid tillämpningen av regelverket. Välkommen till en spännande dag!

Denna kurs syftar till att ge deltagarna en övergripande förståelse för kryptotillgångar och det nya regelverket avseende kryptotillgångar och leverantörer av kryptotillgångstjänster (MiCA förordningen). Med den snabba tillväxten av kryptosektorn har det blivit alltmer angeläget för olika intressenter att vara medvetna om de möjligheter som denna sektor har att erbjuda men också de begränsningar som kommer att följa av det nya europeiska regelverket för kryptotillgångar.  

Denna kurs erbjuder en övergripande förståelse och inblick i både de tekniska aspekterna av kryptotillgångar och blockkedjeteknik samt en genomgång av de krav som följer av MiCA.

Målsättningen med kursen är även att lyfta fram de utmaningarna som MiCA ger upphov till när det kommer till tolkningen och den praktiska tillämpningen av regelverket. Ambitionen är att skapa diskussion och dela erfarenheter, tankar och resonemang. Då regelverket är nytt och kryptotillgångar ger upphov till flera utmanande legala och regulatoriska frågeställningar finns det en hel del spännande aspekter att utforska närmare!
 
Efter att ha deltagit i denna kurs kommer deltagarna att ha en större förstående för och kunskap om kryptotillgångar, MiCA regelverket (och dess utmaningar), samt vilka krav som ställs på de aktörer som vill verka inom kryptoekosystemet.
 
Kursen kommer att fokusera på reglerna för tillgångsanknutna tokens och ”andra” token samt leverantörer av kryptotillgångstjänster.
E-pengatokens kommer endast beröras flyktigt. 


Kursen behandlar bl.a.

 • Vad kryptotillgångar, blockkedja och plånbok (wallet) m.m. är för något
 • Presentation av MiCA och dess tillämpningsområde
 • Klassificering av olika kryptotillgångar inkl. vilka som faller utanför MiCAs tillämpningsområde
 • MiCAs förhållande till MiFID II och annan finanslagstiftning
 • Verksamhet och tjänster avseende kryptotillgångar som omfattas av MiCA
 • Övergripande krav som gäller för de olika verksamheterna och tjänsterna
 • Vitböcker och marknadsföringsmaterial
 • Uppföranderegler och styrningsarrangemang
 • Auktorisationskrav och underrättelseförfaranden
 • Regler om marknadsmissbruk avseende kryptotillgångar
 • Förstående för andra relevanta regelverk inkl. penningtvättsregelverk och travel rule
Vi kommer att bevaka regelverkets utformning och anpassa kursen allt eftersom de detaljerade reglerna till MiCA klargörs/fastställs.

Krävs tidigare kunskaper?

Tidigare kunskaper krävs inte men du ska vara nyfiken och intresserad av kryptotillgångar och det regelverk som kommer att gälla inom Europa avseende dessa tillgångar och aktörer verksamma på marknaden. Fokus i kursen är de nya regulatoriska kraven för verksamhet med kryptotillgångar (MiCA förordningen). Grundläggande genomgång av kryptotillgångar, blockkedjeteknik och tokanisering görs med gästföreläsare.


Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:15 Introduktion till kryptotillgångar och blockkedjeteknik
 • Definition och historik kryptotillgångar.
 • Teknisk Grund: Blockchain-teknikens roll.
 • Användningsfall och Tokenisering
Gästföreläsare: Sebastian Ljungberg

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus
 

Kl. 10:30 - 12:00 Introduktion MICA
 • Bakgrund MiCA
 • MiCAs förhållande till MiFID II och annan finanslagstiftning
 • Olika kryptotillgångar, definitioner och undantag
 • MiCAs struktur
 
Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13.00 - 15:00 Utgivare, erbjudare och upptagande till handel av kryptotillgångar
 • Inledning: Utgivare och erbjudare av kryptotillgångar samt upptagande till handel av kryptotillgångar
 • Vitböcker, marknadsföringsmaterial och uppföranderegler
 • Auktorisationskrav och anmälningsförfaranden
 • Inledning: Leverantörer av kryptotillgångstjänster (CASP)

Kl. 15:00 - 15:20 Kaffepaus

Kl. 15:20 - 16:30 Leverantörer av kryptotillgångstjänster, marknadsmissbruk och avslutande kommentarer
 • Forts. CASP - Auktorisationskrav och underrättelseförfaranden
 • Uppföranderegler och styrningsarrangemang
 • Marknadsmissbruk
 • Andra relevanta regelverk inkl. penningtvättsregelverk och travel rule
 • Avslutande kommentarer
 
Kl. 16:30 Kursen avslutas


Målgrupp

Alla som är intresserade av att lära sig mer om kryptotillgångar och det kommande enhetliga europeiska regelverket för kryptotillgångar och leverantörer av kryptotillgångstjänster.
 
Kursen är relevant för företagare, styrelseledamöter, VD, CTO, COO, Compliance officers, bolagsjurister m.fl. i bolag som avser erbjuda kryptotillgångar eller ta upp sådana tillgångar till handel. Kursen riktar sig även mot personer i bolag som tillhandahåller, eller önskar börja tillhandahålla, tjänster avseende kryptotillgångar (t.ex. rådgivning, portföljförvaltning, orderhantering eller drift av handelsplattform avseende kryptotillgångar). Kursen, liksom regelverket, omfattar såväl reglerade bolag t.ex. kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och andra finansiella institut som vill utöka sitt produkt- och tjänsteutbud med kryptotillgångar, som bolag som inte är reglerade och överväger att bedriva verksamhet inom kryptoekosystemet. Kursen är också intressant för den som vill lära sig mer om detta tillgångsslag och det regulatoriska ramverk som kommer att gälla framöver.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f