Kurser

Rådgivaransvar

 Få en fördjupad förståelse för riskerna 

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

Huvudvikten kommer att läggas vid skadeståndsansvar, men även vissa frågor rörande straff- och disciplinansvar kommer att beröras. Kursen har tre delar där det inledande passet ägnas åt allmänna frågor om ansvarsgrund, skada och kausalitet. Under pass två behandlas vissa typiska ansvarsscenarion. Det tredje passet behandlar ansvarsförsäkring, friskrivningar och andra sätt att adressera risker i rådgivande verksamhet. Bevisfrågor finns med som ett tema genom hela kursen. 

Syftet är att ge deltagarna en bred och gedigen förståelse för de olika frågor som aktualiseras vid bedömning av rådgivares ansvar.
 

Nyttan med kursen

Kursdeltagarna får en fördjupad förståelse för riskerna för ansvarsanspråk i rådgivande verksamhet och hur de kan hanteras.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och revisorer samt till bolags- och försäkringsjurister med inriktning på ansvarsfrågor, men även till finansiella rådgivare, försäkringsförmedlare och andra konsulter i rådgivande roller.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.