Kurser

Rådgivaransvar

 Få en fördjupad förståelse för riskerna 

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Huvudvikten kommer att läggas vid skadeståndsansvar, men även vissa frågor rörande straff- och disciplinansvar kommer att beröras. Kursen har tre delar där det inledande passet ägnas åt allmänna frågor om ansvarsgrund, skada och kausalitet. Under pass två behandlas vissa typiska ansvarsscenarion. Det tredje passet behandlar ansvarsförsäkring, friskrivningar och andra sätt att adressera risker i rådgivande verksamhet. Bevisfrågor finns med som ett tema genom hela kursen. 

Syftet är att ge deltagarna en bred och gedigen förståelse för de olika frågor som aktualiseras vid bedömning av rådgivares ansvar.
 

Nyttan med kursen

Kursdeltagarna får en fördjupad förståelse för riskerna för ansvarsanspråk i rådgivande verksamhet och hur de kan hanteras.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater, biträdande jurister och revisorer samt till bolags- och försäkringsjurister med inriktning på ansvarsfrågor, men även till finansiella rådgivare, försäkringsförmedlare och andra konsulter i rådgivande roller.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.