Undervisare

Tillbaka

Andreas Eriksson

Advokat och partner, TIME DANOWSKY Advokatbyrå

Andreas Eriksson har mer än 15 års erfarenhet av tvistlösning, såväl i allmän domstol som inför svenska och internationella skiljenämnder. Andreas har hanterat ärenden på alla nivåer i det svenska domstolssystemet och under olika skiljedomsregler, däribland SCCs, ICCs och UNCITRALs. Ärendena har gällt bl a IT-leveransavtal, outsourcing, aktieöverlåtelseavtal, finansieringsavtal, leverans- och återförsäljaravtal, försäkringsavtal, frågor om rådgivaransvar samt styrelse- och ledningsansvar. Andreas har också återkommande uppdrag som skiljeman.