Kurser

Sustainable Finance

Nya regler inom intern styrning och kontroll, information till kund och det allmänna riskramverket

4

 

lektioner

7900 SEK.

 Innehåll

Sustainable Finance är ett samlingsnamn för de praktiker och regelverk som har arbetats fram till följd av EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och innefattar bland annat Disclosureförordningen och Taxonomiförordningen.
Som, ett resultat av de nya förordningar har omfattande följdändringar beslutats om i regelverken för bland andra fondbolag, alternativa investeringsförvaltare och värdepappersbolag.
På denna kurs fördjupar vi oss i de nya regelverken och vad följdändringarna medför för krav på kapitalförvaltare. Vi går även igenom den nya förordning som träder i kraft 1 janauri 2023 och fokuserar på de produktmallar som EU-kommissionen beslutat om.
 
Nyttan med kursen
På denna kurs får du ett övergripande helhetsperspektiv på de nya regelverken Disclosureförordningen, Taxonomiförordningen och ändringarna i den sektorsspecifika lagstiftningen. Du får även en genomgång av produktmallarna från EU-kommissionen och de övriga offentlighetskrav som träder i kraft vid årsskiftet 2022/2023 så att du är förbered i ditt arbete.
 
På kursen får du:
  • En genomgång av de nya krav som ställs på kapitalförvaltare och hur bland annat implementeringsarbetet och kontrollarbetet kan genomföras för att minska de regulatoriska riskerna som följer av de nya reglerna
  • En sammanställning över hur reglerna hänger ihop och varför det påverkar din verksamhet
  • En checklista på vad som behöver göras, när och hur
     
Målgrupp
Kursen vänder sig bland annat till dig som arbetar med regelefterlevnad som exempelvis Compliance Officer, eller med frågor relaterade till hållbarhet som Sustainability Officer eller hållbarhetsansvarig samt till dig som i allmänhet söker en ökad insikt och förståelse kring de regelverk inom Sustainable Finance som gäller för bland annat kapitalförvaltare.
 
Material
Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.