Nätverk

Nätverk i Risk management

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Risk Management är identifiering, utvärdering och prioritering av risker följt av en samordnad hantering och resursanvändning för att minimera, övervaka och kontrollera effekterna av negativa händelser - eller för att maximera utnyttjandet av möjligheter.

Pandemin har verkligen fokuserat på vikten av att identifiera, analysera och hantera risker. Förståelsen för att ett företags värde är nära kopplat till hur företaget hanterar sina risker är viktig. Det gäller inte enbart finansiella risker utan även sociala-, legala- och miljörisker, Hur planerar du det oväntade mot bakgrund av ett snabbt och ständigt föränderligt risklandskap?

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Informationssäkerhet, Molntjänster, Cyber, ny teknik, tredjepartsrisker


- Den snabba utvecklingen av ny teknologi driver nya risker, vad bör man vara observant på?

 

Möte 2 

Huvudtema: Affärsrisker, riskmodellering, organisationsstruktur


-Hur kopplar man samman risk med strategi och skapar en organisation som är redo att ta sig an ett föränderligt risklandskap? 

-Hur modellerar man risker på ett effektivt sätt?


Under säsongen så kommer det under varje träff hållas en kort nyhetsuppdatering kring risk

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

 • Black Swans / Grey Rhinos - Hur hanterar man att få in dem i riskregistret?
 • Geopolitiska risker
 • Framåtblickande strategi och risk
 • Organisationsstruktur för risk management
 • ESG - risker & möjligheter
 • Hantering av digitala risker
 • Nyhetsuppdatering - Vad är aktuellt just nu?

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till senior executives inom Risk Management, ERM, Compliance, Finance och Legal så som Head of Risk, Head of Risk Management, Risk Officers, Compliance Officers, CFO´s och VD:ar samt Head of Legal Counsel, Advokater och andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom Risk Management och business resilience.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.