Nätverk

Nätverk i Risk management

Vi fördjupar oss i informationssäkerhet, molntjänster, affärsrisker och organisationsstruktur

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Risk Management är identifiering, utvärdering och prioritering av risker följt av en samordnad hantering och resursanvändning för att minimera, övervaka och kontrollera effekterna av negativa händelser - eller för att maximera utnyttjandet av möjligheter.


Pandemin har verkligen fokuserat på vikten av att identifiera, analysera och hantera risker. Förståelsen för att ett företags värde är nära kopplat till hur företaget hanterar sina risker är viktig. Det gäller inte enbart finansiella risker utan även sociala-, legala- och miljörisker, Hur planerar du det oväntade mot bakgrund av ett snabbt och ständigt föränderligt risklandskap?


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. 


Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Kommande ämnen


Arbetsrättsliga risker

Den globala riskrapporten

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

Framåtblickande strategi och risk
Organisationsstruktur för risk management
ESG - risker & möjligheter
Hantering av digitala risker
Nyhetsuppdatering - Vad är aktuellt just nu?
Arbetsrättsliga & People Risk  
ESG & ERM – Löpande hantering
Chat GTP – Riskramverk
Framåtriktade Struktur & Risk
Risker med AI
Generativ AI
Geopolitiska risker
CSFF/CS3d/CSRD/CSDDD – Riskperspektiv

Målgrupp

Nätverket riktar sig till senior executives inom Risk Management, ERM, Compliance, Finance och Legal så som Head of Risk, Head of Risk Management, Risk Officers, Compliance Officers, CFO´s och VD:ar samt Head of Legal Counsel, Advokater och andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom Risk Management och business resilience.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.