Nätverk

Nätverk i Risk management

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

Risk Management är identifiering, utvärdering och prioritering av risker följt av en samordnad hantering och resursanvändning för att minimera, övervaka och kontrollera effekterna av negativa händelser - eller för att maximera utnyttjandet av möjligheter.

Pandemin har verkligen fokuserat på vikten av att identifiera, analysera och hantera risker. Förståelsen för att ett företags värde är nära kopplat till hur företaget hanterar sina risker är viktig. Det gäller inte enbart finansiella risker utan även sociala-, legala- och miljörisker, Hur planerar du det oväntade mot bakgrund av ett snabbt och ständigt föränderligt risklandskap?

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 

Huvudtema: Informationssäkerhet, Molntjänster, Cyber, ny teknik, tredjepartsrisker


- Den snabba utvecklingen av ny teknologi driver nya risker, vad bör man vara observant på?

 

Möte 2 

Huvudtema: Affärsrisker, riskmodellering, organisationsstruktur


-Hur kopplar man samman risk med strategi och skapar en organisation som är redo att ta sig an ett föränderligt risklandskap? 

-Hur modellerar man risker på ett effektivt sätt?


Under säsongen så kommer det under varje träff hållas en kort nyhetsuppdatering kring risk

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

  • Black Swans / Grey Rhinos - Hur hanterar man att få in dem i riskregistret?
  • Geopolitiska risker
  • Framåtblickande strategi och risk
  • Organisationsstruktur för risk management
  • ESG - risker & möjligheter
  • Hantering av digitala risker
  • Nyhetsuppdatering - Vad är aktuellt just nu?

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till senior executives inom Risk Management, ERM, Compliance, Finance och Legal så som Head of Risk, Head of Risk Management, Risk Officers, Compliance Officers, CFO´s och VD:ar samt Head of Legal Counsel, Advokater och andra som vill hålla sig à jour med det senaste inom Risk Management och business resilience.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎