Kurser

Processrätt - huvudförhandling

- fördjupning i rättegångsbalkens regler och processuella principer
4

timmar

4900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Kursen kommer att ge en praktisk vägledning i att genomföra en lyckad huvudförhandling vid domstol. Utifrån rättegångsbalkens regler och praktisk erfarenhet kommer den att erbjuda många praktiska tips om till exempel vittnen ska förhöras, hur bevisningen ska läggas fram och hur en lyckad plädering kan hållas!

För den som inte processar ofta är huvudförhandlingen i ett mål den största utmaningen. Många gör sitt bästa för att klara sig igenom förhandlingen men syftet med denna kurs är att ge verktygen för att kunna på ett övertygande sätt kunna föra fram din talan. Syftet med kursen är dels att ge en fördjupning i rättegångsbalkens regler och processuella principer som styr huvudförhandlingen i domstol. Dels att utifrån föreläsarens praktiska erfarenheter erbjuda praktiska förslag och strategier för hur en framgångsrik huvudförhandling kan genomföras.

Kursen kommer att innehålla de olika stegen i huvudförhandlingen, hur vittnen ska förberedas, hur den skriftliga bevisningen ska organiseras och presenteras, hur sakframställningen kan läggas upp mest pedagogiskt, vilka hjälpmedel som kan användas, hur egna och motpartens vittnen kan förhöras, och mest avgörande, hur slutpläderingen ska utformas och framföras för att budskapet ska nå fram!

Kursen behandlar bl.a.:
 • Formella fallgropar att undvika
 • Vilka verktyg erbjuder rättegångsbalken
 • Hur förbereder man sig bäst för huvudförhandlingen?
 • Praktiska tips om vittnesförhör och presentation av bevis
 • Hur genomförs en lyckad plädering

Nyttan med kursen:
 • En pedagogisk genomgång av rättegångens olika steg
 • Praktiska tips i olika situationer under huvudförhandlingen
 • En trygghet i att kunna behärska förhandlingens olika delar

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:15 Förberedelser för huvudförhandlingen
 • Att förbereda skriftlig bevisning
 • Utformandet av sakframställningen
 • Att förbereda vittnen och förhörspersoner

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus

Kl. 10:30 - 11:30 Genomförande av huvudförhandlingen
 • Det muntliga framförandet av sakframställningen, att använda retorik på bästa sätt
 • Taktiska frågor om hur framställningen ska läggas upp
 • Hur de processuella frågor som kan dyka upp ska hanteras
 • Förhör av vittnen, egna och motpartens
 • Att genomföra en lyckad slutplädering

Kl. 12:00 Kursen avslutas

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister och andra som processar vid domstol

Dela på sociala medier

in
t
f