Kurser

Praktisk processrätt

Fokus på det praktiska arbetet med att inleda och driva en process inför domstol eller skiljenämnd

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Kursen går igenom hur en domstolsprocess bäst förs från början till slut. Från ansökan om stämning, genom inlagor bevisanskaffning via den muntliga förberedelsen till huvudförhandlingen. Som deltagare får du en praktisk inblick i hur man kan agera i olika situationer som kan dyka upp under en process.

Kursen kommer att ge exempel på:
 • Hur ska klienten tas?
 • Hur kan en stämningsansökan utformas på ett övertygande sätt?
 • Går det att få fram bevisning från motparten?
 • Hur viktig är retoriken för att övertyga rätten?

I kursen ges konkreta tips och råd kring hur man bör agera i olika situationer och vad man skall tänka på, inte bara utifrån rättegångsbalkens perspektiv – utan utifrån hur det faktiskt går till i praktiken.

Kursens utvecklar dina kunskaper i:

 • Att inleda en process
Överväganden innan en process inleds, andra aspekter än strikt juridiska, utformningen av stämningsansökan, hur man får fram bevisning m.m.

 • Förberedelsen
Att behärska de frågor som kommer under den muntliga förberedelsen, att effektivt planera förlikningsdiskussionerna m.m.

 • Huvudförhandling
Att förbereda sig för huvudförhandlingen, att framföra en övertygande sakframställning, presentation av bevisning, hur man genomför en lyckad plädering m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister och andra som arbetar med domstols- och skiljeprocesser.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås 
 
09.00-10.15 
Pass 1, Överväganden innan en process 
 • Skiljeklausuler 
 • Hur hanteras klienten 
 • Offentlighet och sekretess 
 • Kravbrev och ränta  
   
10.15-10.30 Kaffepaus 
 
10.30-11.30 Pass 2, Vägen till domstolen 
 • Att utreda målet i sak 
 • Rättsskydd och kostnader 
 • Stämningsansökan 
 • Strategier, forum  
 • Rättskraft, ändring av talan 
 • Svarandens roll 
 • Rättegångshinder  
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Pass 3 Den muntliga förberedelsen
 • Den muntliga förberedelsen 
 • Edition och bevisuppgift 
 • Jävsfrågor  
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Pass 4, Huvudförhandlingen 
 • Sakframställning 
 • Vittnesförhör 
 • Plädering  
 
16.30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.