Kurser

Tvistfinansiering

Få konkreta råd för att undvika fallgropar och ta rätt beslut

4

timmar

4900 SEK.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en introduktion till tvistfinansiering och de frågor som kan uppkomma i samband därmed samt att gå igenom hur bolag och advokater på bästa sätt kan dra fördel av tvistfinansiering i sin verksamhet.

Tredjepartsfinansiering av tvister har ökat kraftigt såväl i Sverige som i övriga världen under senaste år, i takt med att kostnaderna för att driva rättsprocess blir allt högre. Fler chefsjurister och finansdirektörer överväger och använder sig av tvistfinansiering för att hantera kostnad och risk. Advokater får därför allt oftare frågan från existerande eller presumtiva klienter om hur tvistfinansiering fungerar och vilka för- och nackdelar som kan aktualiseras för klienten och vilka effekter finansieringen kan ha på själva processen.

Under kursen behandlas bl.a. vilka olika typer av tvistfinansiering som förekommer, vilka skäl som finns att söka tvistfinansiering, vilka aktörer som är en del av tvistfinansieringsmarknaden, hur själva finansieringsprocessen går till och hur ett tvistfinansieringsavtal kan se ut. Därtill redogörs för ett antal juridiska frågor beträffande vad tvistfinansiering kan anses vara för typ av rättsfigur, vilken betydelse Advokatsamfundets regler har för tvistfinansiering, vilka effekter tvistfinansiering kan ha på rättegångskostnadsfördelningen, liksom vad som gäller beträffande jäv och eventuell informationsskyldighet om att en part ingått ett tvistfinansieringsavtal - bland mycket annat.

Kursen riktar sig till advokater, skiljedomare, bolagsjurister och dem som i sin yrkesutövning kan komma i kontakt med tvistfinansiering eller som av andra skäl vill veta mer om hur risker och kostnader som uppstår i samband med tvister kan hanteras genom finansiering från en extern part.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Tvistfinansieringsmarknadens aktörer
 • Tvistfinansieringsprocessen
 • Tvistfinansieringsavtalets delar
 • Tvistfinansiärens due diligence
 • Att vara ombud i tvistfinansierad process
 • Upplysningsplikt och jävsfrågor
 • Tvistfinansieringens betydelse för rättegångskostnadsfördelning
 • Edition vid tvistfinansiering

Målgrupp

Kursen riktar sig dels till advokater, bolagsjurister, finansdirektörer och andra i beslutande ställning som kan komma i kontakt med tvister.

Program


08.30-09.00 Registrering

09.00-10.30 Del
 1
 • Introduktion 
 • Tvistfinansieringsprocessen
 • Tvistfinansieringsavtalet

10.30-10.45 Kaffepaus

10.45-12.45 Del
 2
 • Att vara ombud i tvistfinansierad process
 • Upplysningsplikt och jävsfrågor
 • Rättegångskostnader och andra frågor
 • Avslutning

12.45 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.