Undervisare

Tillbaka

Claes Rainer

Jurist, affärschef Svefa Juridik

Claes Rainer har över tjugo års erfarenhet från processande på advokatbyrå och från arbete på tingsrätten. Han har fört ett stort antal tvistemålsprocesser i tingsrätt och hovrätt och har även drivit uppmärksammade mål i Högsta domstolen. Han är även utbildad skiljeman med stor erfarenhet som ombud i svenska och internationella skiljeförfaranden.