Kurser

Försäkringsavtalsrättsliga nyheter och tendenser

En nyhetsdag

 

4

timmar

4900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Nyttan med kursen

Kursen är en försäkringsavtalsrättslig nyhetsdag där kursdeltagaren får  kunskap om utveckling och tendenser inom svensk försäkringsavtalsrätt. Kursdeltagaren får en djupare inblick i den senaste tidens rättspraxis från Högsta domstolen, men även inblick i andra tendenser på området, framförallt inom kommersiell försäkring. Frågor som tas upp är exempelvis direktkrav, dolda handlingsklausuler, bevisbördefrågor samt de s.k. krigsundantagsvillkoren; gamla och lite bortglömda skadeförsäkringsvillkor som i dag eventuellt kan komma att aktualiseras allt mer.

 

Målgrupp

Kursen är en nyhetsdag och riktar sig till advokater, skadereglerare eller andra jurister som är intresserad av kommersiell skadeförsäkringsrätt.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f