Kurser

Skada till följd av trafik

Kvalificering av ersättningsgilla skador, avgränsningar och beräkning av ersättning

6

timmar

4900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Bakgrund

Trafikförsäkringen är en av de ersättningsmässigt mest heltäckande försäkringarna som finns i Sverige. Ansvaret är i stora delar strikt och ersättningen bygger på skadeståndsrättslig grund.

Det finns således stora fördelar i att en skada handläggs inom trafikförsäkringen jämfört med andra försäkringar. På senare tid har rekvisiten för vad som ska anses utgöra skada till följd av trafik prövats av Högsta domstolen. 


Innehåll

Kursen ger en genomgång av vilka skador som kan anses följa av trafik, hur avgränsningen görs och vilken ersättning som kan följa av att en skada är att betrakta som uppkommen i trafik.  

På kursen får du en djupare insikt i hur begreppet skada till följd av trafik definieras, kunskap om aktuell lagreglering och praxis, vilken ersättning som kan lämnas ur trafikförsäkringen och hur denna beräknas.  


Ämnen på kursen inkluderar:

  • genomgång av grunderna för trafikförsäkringen  
  • vad som kan anses utgöra skada till följd av trafik  
  • gällande lagstiftning 
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • hur beräkning av dessa görs 
  • beviskrav 

 

Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor och som önskar fördjupade kunskaper inom trafikförsäkringen och skadebegreppet till följd av trafik, såsom advokater, jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter