Kurser

Skada till följd av trafik

Kvalificering av ersättningsgilla skador, avgränsningar och beräkning av ersättning

6

lektioner

4900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterede produkter

Bakgrund

Trafikförsäkringen är en av de ersättningsmässigt mest heltäckande försäkringarna som finns i Sverige. Ansvaret är i stora delar strikt och ersättningen bygger på skadeståndsrättslig grund.

Det finns således stora fördelar i att en skada handläggs inom trafikförsäkringen jämfört med andra försäkringar. På senare tid har rekvisiten för vad som ska anses utgöra skada till följd av trafik prövats av Högsta domstolen. 


Innehåll

Kursen ger en genomgång av vilka skador som kan anses följa av trafik, hur avgränsningen görs och vilken ersättning som kan följa av att en skada är att betrakta som uppkommen i trafik.  

På kursen får du en djupare insikt i hur begreppet skada till följd av trafik definieras, kunskap om aktuell lagreglering och praxis, vilken ersättning som kan lämnas ur trafikförsäkringen och hur denna beräknas.  


Ämnen på kursen inkluderar:

  • genomgång av grunderna för trafikförsäkringen  
  • vad som kan anses utgöra skada till följd av trafik  
  • gällande lagstiftning 
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • hur beräkning av dessa görs 
  • beviskrav 

 

Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor och som önskar fördjupade kunskaper inom trafikförsäkringen och skadebegreppet till följd av trafik, såsom advokater, jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterede produkter