Kurser

Tvister och förhandlingar på arbetsplatsen

Regelverk, taktik och retorik

6

 

timmar

7900 SEK.

Innehåll


I en förhandling är det ett mål att nå fördelaktig överenskommelse. Genom att lägga en väl genomtänkt strategi inför förhandlingen har du det bättre nästa gång du hamnar i en svår förhandlingssituation.

Tyngdpunkten i kursen är förhandlingar om individuell anställning och kollektivavtal. Utifrån specifika förhandlingssituationer ses olika förhandlingsstrategier över. Du får kunskap och praktiska verktyg för att hantera tvister på arbetsplatsen.
 

Kursen behandlar bland annat:

 • Förhandingsskyldighet vid rättstvister
 • Lönetvister
 • Tvist om arbetsskyldighet
 • Tvist om tystnadsplikt
 • Tvist om semester
 • Tvister om uppsägningar och avsked
 • Förhandlingsskyldighet vid intressetvister (t. ex. om innehållet i kommande anställningsavtal och regler i kommande kollektivavtal)
 • Förhandlingsskyldighet vid samverkansförhandlingar (i lämplighetstvister där arbetsgivaren har beslutanderätten)
 • Betydelsen av en god retorik
 • ”Tryck ger mottryck”
 • Olika utgångspunkter vid taktiserande

 

Målgrupp


Kursen vänder sig till advokater, jurister, konsulter och handläggare inom företag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, kommuner och andra som vill höja sin kompetens i att förhandla tvister på arbetsplatsen.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.