Kurser

Tvister och förhandlingar på arbetsplatsen

Regelverk, taktik och retorik

6

 

lektioner

7900 SEK.

Innehåll


I en förhandling är det ett mål att nå fördelaktig överenskommelse. Genom att lägga en väl genomtänkt strategi inför förhandlingen har du det bättre nästa gång du hamnar i en svår förhandlingssituation.
Tyngdpunkten i kursen är förhandlingar om individuell anställning och kollektivavtal. Utifrån specifika förhandlingssituationer ses olika förhandlingsstrategier över. Du får kunskap och praktiska verktyg för att hantera tvister på arbetsplatsen.
 
Kursen behandlar bland annat:
 • Förhandingsskyldighet vid rättstvister
 • Lönetvister
 • Tvist om arbetsskyldighet
 • Tvist om tystnadsplikt
 • Tvist om semester
 • Tvister om uppsägningar och avsked
 • Förhandlingsskyldighet vid intressetvister (t. ex. om innehållet i kommande anställningsavtal och regler i kommande kollektivavtal)
 • Förhandlingsskyldighet vid samverkansförhandlingar (i lämplighetstvister där arbetsgivaren har beslutanderätten)
 • Betydelsen av en god retorik
 • ”Tryck ger mottryck”
 • Olika utgångspunkter vid taktiserande
 

Målgrupp


Kursen vänder sig till advokater, jurister, konsulter och handläggare inom företag, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, kommuner och andra som vill höja sin kompetens i att förhandla tvister på arbetsplatsen.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.