Kurser

Offentlighet och sekretess i den digitala tidsåldern

OSL, öppen data och GDPR

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

Den svenska offentlighetsprincipen är vidsträckt. Samtidigt innebär den pågående digitaliseringen att det öppnas möjligheter till en omfattande insamling av uppgifter från offentliga arkiv. Det finns exempelvis en framväxande kommersiell marknad som erbjuder tillgång till uppgifter med anknytning till rättsväsendet. Samtidigt har det införts lagstiftning baserat på EU-rätten om skydd för personuppgifter och om tillgång till offentliga data. I utbildningen diskuteras i vad mån digitaliseringen och digitala format påverkar hanteringen av offentlighet och sekretess samt hur vårt traditionella synsätt interagerar med lagstiftningen om dataskydd och öppen data.
 

Kursen omfattar:

  • Tryckfrihetslagstiftningen, offentlighets- och sekretesslagen och digital information
  • Rätten till öppen data – en ny lagstiftning
  • GDPR:S påverkan på offentlighet och öppen data
  • Vilka utvecklingstendenser kan ses i framtiden?

 

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka förståelsen inom ett område som är juridiskt komplicerat samtidigt som det påverkas av en snabb utveckling.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som behöver ökad förståelse inom området och som kommer i kontakt med frågor om utlämnande, dataskydd och öppen data;  advokater, jurister på myndigheter, bolagsjurister m.fl. 

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Denna utbildning är godkänd av IAPP

Denna utbildning är godkänd av International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Det betyder att den lever upp till högsta kvalitetsnivå för efterutbildning inom dataskydd och personuppgifter.

Du kan upptjäna CPE points (continuing privacy education) genom att delta på JUC:s utbildningar.”

iapp logo

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Astrid Asp
Kursutvecklare
Mobil: +46 77 017 64 47
Email: aa@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.