Kurser

Juridiken i det datadrivna samhället

 En fördjupning på området

6

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Data är tillgången som den digitala utvecklingen förlitar sig på – mängden är ständigt växande och förmågan att använda data är en starkt bidragande faktor till innovation och tillväxt.

Kunskap om regleringen av data är en förutsättning för att hjälpa organisationer att navigera i det nytillkomna och föränderliga juridiska landskap som digitaliseringen medfört. Denna kurs försöker bringa klarhet i hur hanteringen av data görs på på ett sätt som är förenligt med rådande och kommande regelverk kring dataskydd, AI, datadelning, ePravicy, E-hälsa m.fl.

 

Nyttan med kursen

Lagstiftningen som reglerar tillgången till och användningen av data blir alltmer omfattande och komplex. Oavsett vilken sektor eller bransch du arbetar inom gäller det att veta hur allt hänger ihop och kunna tillämpa relevanta delar beroende på situation.

 

Under kursen får du….

  • uppdateringar av gällande rätt och eventuellt kommande reglering/lagar, t.ex. dataskyddsförordningen (GDPR), AI-förordningen, Data Act, förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS) m.m., samt en överblick och ökad förståelse för hur de olika lagstiftningarna hänger ihop
  • Big data, artificiell intelligens (AI), internet of things (IoT) och molntjänster är stora teknik- och affärstrender. Under kursen beskrivs dessa trender och de juridiska konsekvenserna inom olika rättsområden analyseras
  • verktyg att hantera konsekvensbedömningar, klassificering av AI-system, incidentanmälan och bedömning av molntjänster. Under kursen diskuteras även hur företag rent praktiskt bör förhålla sig till lagstiftningen, t.ex. diskuteras hur affärsupplägg kan se ut och hur avtal bör utformas

 

Målgrupp

Jurister inom såväl privat som offentlig sektor som har viss grundläggande kunskap om lagstiftningen kring hantering av data, t.ex. GDPR, men som vill fördjupa och bredda sig inom området.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.