Kurser

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Få kunskap om hur GDPR kan byggas in i din IT-utveckling

6

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f


Innehåll 

Inbyggt dataskydd (data protection by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.
 

Nyttan med kursen

Efter utbildningen så har man fått med sig ett stort antal olika praktiska verktyg och tekniker som man är redo att börja tillämpa i sitt arbete och integrera i sin projektmetodik. Verktygen är kopplade till designstrategier som man kan använda för att efterleva de principer som GDPR kräver att man skall efterleva. Man får en konkret utbildning i hur GDPR kan byggas in i sin IT-utveckling och verksamhetsutveckling.

Ett starkt fokus ligger på att kunskapen skall vara praktiskt tillämpbar i verkligheten och det finns många exempel på hur man kan agera i olika situationer.

Kursdeltagare får skriftliga utbildningsbevis. Syftet med detta är dubbelt. Dels ger det ett meritvärde för deltagarna, men det utgör också en del av organisationens ansvarsskyldighet. Att utbilda sina medarbetare är en del i att efterleva dataskyddsförordningen.
 

Målgrupp

Utbildningen är främst är riktad mot personer som arbetar som systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och it-arkitekter eller närliggande områden. För att ta till sig utbildningen på ett bra sätt behöver man vara bekant med arbete i projektform eller förvaltning och ha förståelse för verksamhetsutveckling med IT-innehåll.

Man bör också ha en grundläggande kunskap om GDPR och personuppgifter. Utbildningen är inte en generell ”vad-är-GDPR-utbildning” men innehåller en genomgång av området.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Kursbevis blir efter kursen utsett till deltagarna och kan användas som dokumentation av fortsatt utbildning.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f