Kurser

Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Få kunskap om hur GDPR kan byggas in i din IT-utveckling

6

lektioner

7900 SEK.


Innehåll 

Inbyggt dataskydd (data protection by design) innebär att man tar hänsyn till integritetsskyddsreglerna redan när man utformar it-system och rutiner. Det är ett sätt att se till att kraven i dataskyddsförordningen uppfylls och att den registrerades rättigheter skyddas.
 

Nyttan med kursen

Efter utbildningen så har man fått med sig ett stort antal olika praktiska verktyg och tekniker som man är redo att börja tillämpa i sitt arbete och integrera i sin projektmetodik. Verktygen är kopplade till designstrategier som man kan använda för att efterleva de principer som GDPR kräver att man skall efterleva. Man får en konkret utbildning i hur GDPR kan byggas in i sin IT-utveckling och verksamhetsutveckling.

Ett starkt fokus ligger på att kunskapen skall vara praktiskt tillämpbar i verkligheten och det finns många exempel på hur man kan agera i olika situationer.

Kursdeltagare får skriftliga utbildningsbevis. Syftet med detta är dubbelt. Dels ger det ett meritvärde för deltagarna, men det utgör också en del av organisationens ansvarsskyldighet. Att utbilda sina medarbetare är en del i att efterleva dataskyddsförordningen.
 

Målgrupp

Utbildningen är främst är riktad mot personer som arbetar som systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och it-arkitekter eller närliggande områden. För att ta till sig utbildningen på ett bra sätt behöver man vara bekant med arbete i projektform eller förvaltning och ha förståelse för verksamhetsutveckling med IT-innehåll.

Man bör också ha en grundläggande kunskap om GDPR och personuppgifter. Utbildningen är inte en generell ”vad-är-GDPR-utbildning” men innehåller en genomgång av området.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Kursbevis blir efter kursen utsett till deltagarna och kan användas som dokumentation av fortsatt utbildning.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Astrid Asp
Kursutvecklare
Mobil: +46 77 017 64 47
Email: aa@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.