Undervisare

Tillbaka

Göran Lundahl

Lagman, Göteborgs tingsrätt

Göran Lundahl har en lång karriär som domare och domstolschef. Han har arbetat som rådman på tingsrätt, chefsrådman och lagman på förvaltningsrätt, hovrättslagman och tingsrättslagman. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar, både som särskild utredare och expert. För närvarande leder han Domstolsverkets processrättsliga arbetsgrupp för allmän domstol. Göran har också en bred undervisningserfarenhet, både från universitet och högskolor och från Sveriges Domstolsakademi.