Kurser

Nyheter inom offentlig upphandling

Lagändringar och rättspraxis

4

timmar

4995 SEK.

Innehåll

Upphandlingslagstiftningen har den senaste tiden genomgått ett antal viktiga och praktiska förändringar avseende bl.a. direktupphandlingar, överprövning och uteslutning av anbudsgivare.

Det finns dessutom lagförslag som innebär nya och utökade befogenheter för tillsynsmyndigheten Konkurrensverket. Därutöver meddelas ständigt nya avgöranden från förvaltningsdomstolarna och EU-domstolen som påverkar hur upphandlingslagstiftningen ska tolkas och hur en upphandling ska genomföras.

I kursen får du en genomgång av de viktigaste lagändringarna och avgörande rättspraxis. Under dagen kommer vi bl.a. att beröra följande ämnen:

  • Nya regler i såväl LOU som LUF – exempelvis avseende direktupphandling och överprövning
  • Relevanta lagförslag – exempelvis avseende Konkurrensverkets befogenheter
  • Ny rättspraxis – avgöranden från såväl nationella domstolar som EU-domstolen


Nyttan med kursen

På kursen får du en uppdatering av gällande rätt och rättspraxis inom området offentlig upphandling.

Efter genomförd kurs kommer du att ha tillräcklig kunskap om lagändringar och ny rättspraxis för att kunna genomföra en offentlig upphandling, eller lämna anbud i en offentlig upphandling, utan att riskera en överprövning eller ett förkastande av anbudet på grund av att du har missat en ändring av lag eller rättspraxis.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att genomföra upphandlingar och inköp för en offentlig beställares räkning, antingen som anställd eller som konsult. Kursen riktar sig också till dig som leverantör till offentlig sektor som regelbundet lämnar anbud i offentliga upphandlingar.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +45 28 44 62 43
Email: zop@juc.dk

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.