Kurser

Nyheter inom offentlig upphandling

Lagändringar och rättspraxis

4

timmar

4995 SEK.

Innehåll

Det sker löpande viktiga och praktiska förändringar på upphandlingsområdet, både genom förändring av lagstiftningen och genom ny rättspraxis. Exempel på detta är att tillsynsmyndigheten Konkurrensverket sedan den 1 januari 2024 nya och utökade befogenheter och att Högsta förvaltningsdomstolen nyligen har begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av bestämmelserna om väsentliga ändringar.

Därutöver meddelas ständigt nya avgöranden från förvaltningsdomstolarna och EU-domstolen som påverkar hur upphandlingslagstiftningen ska tolkas och hur en upphandling ska genomföras.

I kursen får du en genomgång av de viktigaste lagändringarna och avgörande rättspraxis.

Nyttan med kursen

På kursen får du en uppdatering av gällande rätt och rättspraxis inom området offentlig upphandling. Efter genomförd kurs kommer du att ha tillräcklig kunskap om lagändringar och ny rättspraxis för att kunna genomföra en offentlig upphandling, eller lämna anbud i en offentlig upphandling, utan att riskera en överprövning eller ett förkastande av anbudet på grund av att du har missat en ändring av lag eller rättspraxis.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att genomföra upphandlingar och inköp för en offentlig beställares räkning, antingen som anställd eller som konsult. Kursen riktar sig också till dig som leverantör till offentlig sektor som regelbundet lämnar anbud i offentliga upphandlingar.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.