Kurser

Nyheter inom offentlig upphandling

Lagändringar och rättspraxis

4

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

Upphandlingslagstiftningen har den senaste tiden genomgått ett antal viktiga och praktiska förändringar avseende bl.a. direktupphandlingar, överprövning och uteslutning av anbudsgivare. Det finns dessutom lagförslag som innebär nya och utökade befogenheter för tillsynsmyndigheten Konkurrensverket. Därutöver meddelas ständigt nya avgöranden från förvaltningsdomstolarna och EU-domstolen som påverkar hur upphandlingslagstiftningen ska tolkas och hur en upphandling ska genomföras.

I kursen får du en genomgång av de viktigaste lagändringarna och avgörande rättspraxis. Under dagen kommer vi bl.a. att beröra följande ämnen:

• Nya regler i såväl LOU som LUF – exempelvis avseende direktupphandling och överprövning
• Relevanta lagförslag – exempelvis avseende Konkurrensverkets befogenheter
• Ny rättspraxis – avgöranden från såväl nationella domstolar som EU-domstolen

Nyttan med kursen

På kursen får du en uppdatering av gällande rätt och rättspraxis inom området offentlig upphandling. Efter genomförd kurs kommer du att ha tillräcklig kunskap om lagändringar och ny rättspraxis för att kunna genomföra en offentlig upphandling, eller lämna anbud i en offentlig upphandling, utan att riskera en överprövning eller ett förkastande av anbudet på grund av att du har missat en ändring av lag eller rättspraxis.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att genomföra upphandlingar och inköp för en offentlig beställares räkning, antingen som anställd eller som konsult. Kursen riktar sig också till dig som leverantör till offentlig sektor som regelbundet lämnar anbud i offentliga upphandlingar.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal.