Undervisare

Tillbaka

Hanna Lundqvist

Advokat, Advokatfirman Lindahl

Hanna Lundqvist är advokat och specialiserad inom offentlig upphandling och offentlig rätt. Hanna har bland annat varit ansvarig för fördjupningskursen i offentlig upphandling på juristprogrammet vid Göteborgs Universitet och håller regelbundet föredrag och utbildningar om offentlig upphandling.