Kurser

Grundkurs i offentlig upphandling

Från ax till limpa

6

lektioner

7995 SEK.

Innehåll

I kursen får du en grundläggande genomgång av vad som gäller vid genomförandet av en upphandling. Vi fördjupar oss särskilt i vissa mer komplicerade frågor som praktikern ofta stöter på, exempelvis utformningen av en utvärderingsmodell, vilka krav du kan ställa på en anbudsgivares kapacitet samt hur strikt bedömningen av om anbud uppfyller samtliga krav behöver vara.

Under dagen kommer vi bland annat att beröra följande ämnen:

•Hur genomför man en offentlig upphandling - från ax till limpa
•De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna
•Kvalificering av leverantörer – krav på olika typer av kapacitet
•Utvärderingsmodeller och utvärdering av anbud
•Särskilt om ramavtal
•Upphandlingsrättsliga sanktioner – överprövning, upphandlingsskadeavgift och skadestånd.
•Hur går en överprövningsprocess till och vad ska man tänka på?
•Praktiska tips


Nyttan med kursen

På kursen får du kunskap att hantera de utmaningar du står inför vid genomförandet av eller deltagandet i en offentlig upphandling, exempelvis utformning av upphandlingsdokument eller anbud, tillämpning av ramavtal och genomförandet av en överprövningsprocess. Du får också en överblick över regelverket som styr en offentlig upphandling och en förståelse för de EU-rättsliga principer som ligger bakom regelverket.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att genomföra upphandlingar och inköp för en offentlig beställares räkning, antingen som anställd eller som konsult. Kursen riktar sig också till dig som leverantör till offentlig sektor som regelbundet lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Kursen är relevant för dig som inte har någon tidigare erfarenhet av offentlig upphandling, men också för dig som tidigare har arbetat med offentlig upphandling men är i behov av en uppdatering av gällande rätt.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal.