Kurser

Grundkurs i offentlig upphandling

Från ax till limpa

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

I kursen får du en grundläggande genomgång av vad som gäller vid genomförandet av en upphandling. Vi fördjupar oss särskilt i vissa mer komplicerade frågor som praktikern ofta stöter på, exempelvis utformningen av en utvärderingsmodell, vilka krav du kan ställa på en anbudsgivares kapacitet samt hur strikt bedömningen av om anbud uppfyller samtliga krav behöver vara.

Under dagen kommer vi bland annat att beröra följande ämnen:

  • Hur genomför man en offentlig upphandling - från ax till limpa
  • De grundläggande upphandlingsrättsliga principerna
  • Kvalificering av leverantörer – krav på olika typer av kapacitet
  • Utvärderingsmodeller och utvärdering av anbud
  • Särskilt om ramavtal
  • Upphandlingsrättsliga sanktioner – överprövning, upphandlingsskadeavgift och skadestånd.
  • Hur går en överprövningsprocess till och vad ska man tänka på?
  • Praktiska tips


Nyttan med kursen

På kursen får du kunskap att hantera de utmaningar du står inför vid genomförandet av eller deltagandet i en offentlig upphandling, exempelvis utformning av upphandlingsdokument eller anbud, tillämpning av ramavtal och genomförandet av en överprövningsprocess. Du får också en överblick över regelverket som styr en offentlig upphandling och en förståelse för de EU-rättsliga principer som ligger bakom regelverket.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med att genomföra upphandlingar och inköp för en offentlig beställares räkning, antingen som anställd eller som konsult. Kursen riktar sig också till dig som leverantör till offentlig sektor som regelbundet lämnar anbud i offentliga upphandlingar. Kursen är relevant för dig som inte har någon tidigare erfarenhet av offentlig upphandling, men också för dig som tidigare har arbetat med offentlig upphandling men är i behov av en uppdatering av gällande rätt.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.