Nätverk

Nätverk i Treasury management

20

lektioner

24950 SEK.

Innehåll

Idag står vi inför stora utmaningar, men även möjligheter, med den snabba digitala utvecklingen som transformerar cash management och treasurys sätt att arbeta. Vi har under de senaste åren hört en hel del om alla teknologiska möjligheter med AI / machine learning, automatisering, robotisering och big data men hur kan vi tillämpa detta i praktiken? Med en ökad digitalisering ökar också riskerna för cybercrime som nu har blivit en stor industri över hela världen. Treasury managment avdelningar behöver framtidssäkras och du vill veta hur.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Treasury managment systems

Systemen automatiserar processen för att hantera ett företags finansiella verksamhet. Det är därför ett mycket viktigt redskap inom Treasury verksamheter. Det hjälper företag att hantera sina finansiella aktiviteter, såsom kassaflöde, tillgångar och investeringar, automatiskt. Många företag står inför processen där de ska byta ut sina gamla system mot nya. Vad innebär ett nytt Treasury system? Vad finns det för fallgropar och vad kan man göra för att effektivisera processen?

 

Möte 2

Huvudtema: Cybersäkerhet

Cyberkriminalitet är ett reellt hot och det blir allt vanligare att bolag hackas och hela verksamheter lamslås. Det är därför viktigt att skapa större awareness och cyberhygien. Cybersäkerhet är därför en nyckelfunktion hos de flesta bolag idag. Mötet kommer gästas av en cybersäkerhetsexpert som kommer gå igenom bland annat olika risker och säkerhetsåtgärder.

 

Tentiativa ämnen

  • Digitalisering och implementering av nya IT-system för Treasury.
  • Makroekonomisk uppdatering: att ha koll på under 2022.
  • Kapitalmarknadsfinansiering: skuldprogram och börsintroducering.
  • Riskhantering: styrdokument, hedge:ningpolicys, riskmandat.
  • Cybersäkerhet och ”contingency”.

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras i nätverket:

  • Digitalisering och implementering av nya IT-system för Treasury
  • Makroekonomisk uppdatering: att ha koll på under 2022
  • Kapitalmarknadsfinansiering: skuldprogram och börsintroducering.
  • Riskhantering: styrdokument, hedge:ningpolicys, riskmandat.
  • Cybersäkerhet och ”contingency”


Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste Treasury Management frågeställningarna. Ledande befattningshavare såsom Heads of Treasury Management, Cash & Treasury Managers, Head of Treasury and Risk Management, Head of Treasury & Risk Management, Head of Group Treasury samt bolagsjurister och advokater i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med treasury funktioner.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎