Nätverk

Nätverk i Cybersäkerhet

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll


Cybersäkerhet har aldrig varit viktigare. Vi lever i en orolig värld där cyberattacker har blivit alltmer frekventa och där konsekvenserna blir allt större. Alltifrån myndigheter, organisationer, större och mindre företag till privatpersoner blir dagligen utsatta. I det uppkopplade samhället vi lever i är alla potentiella targets. Vissa cyberattacker får vi läsa om i medierna och andra offentliggörs inte.  Cybersäkerhet har kommit till att bli en av de viktigaste compliance frågorna, om inte den viktigaste. En cyberattack kan ha förödande konsekvenser. Vad gör man för att förhindra ett cyberangrepp, hur hanterar man en attack? Vad ska man göra för att minimera skadeeffekten? Vad har ni för risker och sårbarheter?

Alla företag, myndigheter och många andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.

Cyberbrottslighet är ett ökande globalt problem, både ur skadligt programvaruperspektiv men också genom organiserad och statligt sanktionerad brottslighet. Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och är en del av allt från medvetenhet i branschen, systemkonfiguration/hantering till dedicerad teknik.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 
Huvudtema: Incidenthantering, före, under och efter
Många verksamheter är helt oförberedda när en säkerhetsincident inträffar. Det leder till panik och kanske ogenomtänkta beslut. Vad behöver man ha gjort för att förbereda sig, vad behöver man göra under det att en incident pågår, och vad behöver hända efter att man är på banan igen? Är Zero Trust vägen till en bättre säkerhetsarkitektur? Vilka är de viktigaste 10 säkerhetsåtgärderna?

Nätverksledare: Anne-Marie Eklund Löwinder

 


Möte 2
Huvudtema: 
Går det att räkna på ROSI - Return of Security Investment?
Att kunna mäta sina framsteg inom cybersäkerhet är viktigt – oavsett vilken ambitionsnivå som råder. Många verksamheter tampas med frågeställningar som: På vilken nivå befinner sig vår strategiska informationssäkerhet? Vilka är våra största risker? Åt vilket håll ska vi skifta fokus och resurser? Sällan görs någon tydlig utvärdering eller mätning av dessa frågeställningar, därför blir det också svårt att veta om man gör rätt saker i sitt informationssäkerhetsarbete eller inte. Vad är den potentiella ekonomiska påverkan av våra största säkerhetsrisker?  Hur kan vi presentera det för ledning och styrelsen för att underlätta en bättre styrning och rimliga säkerhetsinvesteringar? Var investerar vi för att få maximal utdelning? Och hur visar vi att det var värt investeringen?

Nätverksledare: Anne-Marie Eklund Löwinder

Gästföreläsare: Martin Bergling, Expert Researcher, Rise

Möte 3
Huvudtema: 
TBD
Nätverksledare: Fredrik Berntsson


Möte 4
Huvudtema: 
TBD
Nätverksledare: Fredrik BerntssonFrån möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom Cybersäkerhetschefer, Chef Informations- & Cybersäkerhet, Säkerhetschefer IT & Information, IT Säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater och Bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎