Nätverk

Nätverk i Cybersäkerhet

Vi djupdyker i incidenthantering, säkerhetsåtgärder, säkerhetsinvesteringar och strategier i att förhindra cyberattacker

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Cybersäkerhet har aldrig varit viktigare. Vi lever i en orolig värld där cyberattacker har blivit alltmer frekventa och där konsekvenserna blir allt större. Alltifrån myndigheter, organisationer, större och mindre företag till privatpersoner blir dagligen utsatta. I det uppkopplade samhället vi lever i är alla potentiella targets. Vissa cyberattacker får vi läsa om i medierna och andra offentliggörs inte. Cybersäkerhet har kommit till att bli en av de viktigaste compliance frågorna, om inte den viktigaste. En cyberattack kan ha förödande konsekvenser. Vad gör man för att förhindra ett cyberangrepp, hur hanterar man en attack? Vad ska man göra för att minimera skadeeffekten? Vad har ni för risker och sårbarheter?


Alla företag, myndigheter och många andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.


Cyberbrottslighet är ett ökande globalt problem, både ur skadligt programvaruperspektiv men också genom organiserad och statligt sanktionerad brottslighet. Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och är en del av allt från medvetenhet i branschen, systemkonfiguration/hantering till dedikerad teknik.


I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor både ur ett praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. 


Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Teman på nätverksträffarna

Möte 1
Huvudtema: 
CER = Critical Enterprise Resilience
CER-regleringen, vad betyder den för säkerhetsbranschen
Generativ AI, hur ska man hantera det? Både praktiskt och etiskt.
Har ni koll på klockan? (Tid på nätet är en viktig komponent, få vet hur det fungerar och hur man ska använda det på bästa sätt).

Tentativ lista: 
Supply chain management
DORA
GDPR
Cloud Act – Third country (tredjelandsöverföringar)
Data Privacy Framework (DPF)
IT-säkerhetslagar, rättsfall
NIS II

Från möte till möte kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom cybersäkerhetschefer, chef Informations- & Cybersäkerhet, säkerhetschefer IT & Information, IT säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), compliance officers, compliance managers, advokater och bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.