Undervisare

Tillbaka

Tanja Raassina Harrison

Head of Treasury, NASDAQ Clearing AB

Tanja har varit med SEK i snart 14 år, och arbetat i olika roller inom upplåning, utlåning, likviditetsförvaltning och kreditanalys i både Stockholm och i Helsingfors. För närvarande hjälper hon att utveckla SEK:s satsning på MidCorps, men fortsätter stödja sina kollegor på Treasury och är dessutom operativ vid handlarbordet när det behövs. Tanjas specialkompetens omfattar bl a ränterisksäkring, valutarisksäkring, samt investering i räntebärande papper och kreditinstrument. Tanja har varit CFA (Chartered Financial Analyst) på Charterholder sedan 2013.

AB Svensk Exportkredit är ett statsägt bolag som har i uppdrag att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. SEK:s 250 medarbetare arbetar dagligen med att finansiera exportaffärer för att stärka svensk exportnärings konkurrenskraft. För att finansiera utlåningen som uppgår till ca Skr 260 mdr, lånar SEK upp pengar på den internationella kapitalmarknaden. SEK:s Treasury sköter upplåningsverksamheten (USD 8-10 mdr årligen) genom bland annat EMTN, USMTN, AMTN, ECP och USCP program samt emitterar strukturerade obligationer som exempelvis (Uridashi) i Japan där bolaget är ett mycket känt namn inte bara bland institutionella investerare, utan främst bland privatpersoner. SEK:s likviditetsportfölj uppgår till ca Skr 60 mdr, och Treasurys medarbetare hanterar dagligen ca 20-22 olika valutor och kassan om ca USD 1 mdr.

Om CFA programmet: The CFA Program is the highest distinction in the investment management profession. The charter gives a strong understanding of advanced investment analysis and real-world portfolio management skills., It also emphasizes the highest ethical and professional standards. - www.cfainstitute.org