Undervisare

Tillbaka

Charlotta Rahm

Risk Manager, Stockholm Stad

Charlotta har över 10 års erfarenhet av bland annat risk management hos Stockholms stad.
Hon ansvarar för riskkontrollfunktionen samt förvaltningsfonder.
Ansvaret inkluderar: Finansiell riskhantering och analys, utveckling av Treasury, Kreditvärdighet och Hantering av stadens marknadsprogram.