Undervisare

Tillbaka

Mia Falk

Head of Corporate Crime & Compliance, Advokatfirman Vinge KB

Mia Falk ansvarar sedan januari 2019 för Advokatfirman Vinges Corporate Crime & Compliance-tjänster. Hon ger sina klienter rådgivning rörande bland annat antikorruption, ekonomisk brottslighet, interna utredningar och företags straffrättsliga ansvar.

Med sin bakgrund som polis och över 25 års erfarenhet av att förebygga och utreda ekonomiska oegentligheter, har Mia hanterat de flesta typer av oegentliga ageranden inom såväl privat som offentlig sektor. Hon har även en bred erfarenhet av att hantera de risker som sådana ageranden kan medföra för såväl organisation som individer.

Mia har arbetat som polis och brottsutredare hos bland annat Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen och Polismyndighetens nationella korruptionsgrupp. Hon har även haft globalt ansvar för internutredningar inom Scania Group. Mia har dessutom varit internutredare inom Förenta Nationerna och forensisk riskkonsult hos KPMG, där hon bistod företag och myndigheter med att förebygga och utreda korruption och andra typer av ekonomiska oegentligheter.

Mia talar regelbundet om compliance och riskhantering som paneldeltagare, utbildare och gästföreläsare. I september 2020 var hon ordförande och moderator vid konferensen Financial Crime & Sanctions Forum Nordics 2020. Mia är dessutom författare till skriften ”Korruption och otillåten påverkan” (Sveriges kommuner och regioner, 2016).

Mia arbetar i Stockholm, där hon också bor med sin man, två söner, två katter och en hund.