Kurser

Myndighetssamverkan

Teori och praktik

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Förväntningarna på att myndigheter ska samverka ökar, både från regeringen och riksdag, och från medborgare och företag. Det kan gälla gemensamma utvecklingsprojekt, gemensamma IT-tjänster och ärendehandläggning över myndighetsgränserna. Skälen till samverkan är ofta att förbättra effektivitet och service. Samtidigt som samverkan på många sätt underlättar för myndigheterna, medför det juridiska utmaningar och risker. Myndighetssamverkan behöver därför bygga på en solid rättslig grund.

Myndighetssamverkan berör flera olika regelverk och juridiken kan både stödja och hindra samverkan. Det är inte alltid som de olika regelverken drar åt samma håll eller stämmer överens. Även när regeringen föreskriver att myndigheter ska samverka förväntas de i praktiken lösa många rättsliga frågor på egen hand. Som en följd av de otydliga förutsättningarna riskerar myndigheternas ansvar för handläggning, beslut och informationshantering att bli otydligt. När de rättsliga förutsättningarna är otydliga behöver juristen ha redskap för att hantera osäkerheten och tydliggöra risker.

Kursen ger kunskap om de rättsliga förutsättningarna för myndighetssamverkan och ger praktiska redskap för att utforma myndighetssamverkan på ett juridiskt hållbart sätt genom avtal och överenskommelser.

Kursen omfattar samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun samt mellan kommunala myndigheter. I kursen varvas föreläsningsdelar med interaktiva delar som diskussioner och gruppövningar.

Kursen behandlar bl.a.:


  • Rättsliga förutsättningar för myndighetssamverkan
  • Organisatoriska och finansiella förutsättningar för myndighetssamverkan
  • Centrala rättsfrågor som aktualiseras vid myndighetssamverkan
  • Rättsliga risker vid myndighetssamverkan
  • Juridiska verktyg för myndighetssamverkan

Målgrupp

Kursen vänder sig bland annat till jurister i olika befattningar i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.