Undervisare

Tillbaka

Lina Nilsson Levin

Assessor, Kammarrätten i Sundsvall

Lina Nilsson Levin är assessor från Kammarrätten i Sundsvall. Hon har varit utredningssekreterare på Socialdepartementet och arbetat som jurist på kommunala och statliga myndigheter. Hon är en van utbildare och har mångårig erfarenhet av att arbeta med rättsliga frågor kopplade till myndighetssamverkan, bl.a. som senior verksjurist på Statens servicecenter.