Undervisare

Tillbaka

Gustaf Johnssén

Senior specialist, KnowIT Cybersecurity & Law

Gustaf Johnssén är verksam som konsult inom IT-rätt vid KnowIT Cybersecurity & Law. Han har över två decenniers erfarenhet av frågor rörande IT-rätt, förvaltningsrätt och myndighetssamverkan från statliga myndigheter, regeringskansliet och utredningsväsendet.