Undervisare

Tillbaka

Gustaf Johnssén

Senior specialist, Wikström & Partners

Gustaf Johnssén är verksam vid advokatbyrån Wikström & Partners. Han har över två decenniers erfarenhet av frågor rörande IT-rätt, förvaltningsrätt och myndighetssamverkan från statliga myndigheter, regeringskansliet och utredningsväsendet.