Kurser

Medling i kommersiella förhållanden - Fortsättningskurs

Med fokus på övning

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

Detta är en fortsättning på kursen ”Medling i kommersiella förhållanden - En introduktion”.

Under introduktionskursen fick deltagarna bland annat lära sig hur en medling kan gå till. I denna fortsättningskurs får man träna på denna teknik. Efter att ha friskat upp teorin från grundkursen får deltagarna förbereda en medling, som part, ombud och/eller medlare. Därefter får de rollspela medling i en kommersiell tvist. Feedback förekommer både under och efter rollspelet.

Kursen ger dig färdigheter i att lösa konflikter och tvister på ett helt annat sätt än i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

  • Repetition av teoridelar i kursen "Medling i kommersiella tvister - En introduktion"
  • Förberedelse inför rollspel
  • Rollspel (medling i en kommersiell tvist)
  • Feedback

Målgrupp

Processjurister/advokater, bolagsjurister och andra företagsföreträdare samt alla andra som är intresserade av tvistlösning. En förutsättning är att man har gått kursen ""Medling i kommersiella tvister - En introduktion". 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.