Kurser

Medling i kommersiella förhållanden - Fortsättningskurs

Med fokus på övning

6

lektioner

7995 SEK.

Detta är en fortsättning på kursen ”Medling i kommersiella förhållanden - En introduktion”.

Under introduktionskursen fick deltagarna bland annat lära sig hur en medling kan gå till. I denna fortsättningskurs får man träna på denna teknik. Efter att ha friskat upp teorin från grundkursen får deltagarna förbereda en medling, som part, ombud och/eller medlare. Därefter får de rollspela medling i en kommersiell tvist. Feedback förekommer både under och efter rollspelet.
Kursen ger dig färdigheter i att lösa konflikter och tvister på ett helt annat sätt än i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Innehåll

  • Repetition av teoridelar i kursen "Medling i kommersiella tvister - En introduktion"
  • Förberedelse inför rollspel
  • Rollspel (medling i en kommersiell tvist)
  • Feedback

Målgrupp

Processjurister/advokater, bolagsjurister och andra företagsföreträdare samt alla andra som är intresserade av tvistlösning. En förutsättning är att man har gått kursen ""Medling i kommersiella tvister - En introduktion"

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.