Kurser

Lögndetektion

Kroppsspråk, ansiktsuttryck och beteendeanalys 

6

timmar

7900 SEK.

‎Hör mer om kursen från vår instruktör

Innehåll 

På kursen om lögnupptäckter lär du dig hur du kan använda avancerade metoder för att upptäcka indikationer på lögner och bedrägeri. Dagen kommer främst att fokusera på fyra ämnen:
 
 •  Kroppsspråk
 • Ord- och påståendeanalys
 • Ansiktsuttryck och mikromimik
 • Psykofysiologi

De fyra ämnena är väsentliga för att kunna läsa andra och på så sätt avslöja lögner och bedrägerier i andras beteende.
Målet med kursen är att lära deltagarna avancerade verktyg så att de kan reagera proaktivt i en situation snarare än reaktivt. De kommer att lära sig att läsa och analysera både verbala och ickeverbala beteenden och kommer att kunna navigera i informationen de får.
Deltagarna kommer också att lära sig unika tekniker för hur han/hon oavsiktligt kan extrahera information från sin motpart, för att ta reda på sanningen.
Kursen är baserad på vetenskapen om beteende- och emotionell intelligens, inflytande- och beslutspsykologi, samt särskilt Paul Ekman godkänt material.
 
Ytterligare ämnen som kommer tas upp är:
 • Lögndetektering
 • Känslomässig intelligens / emotionell intelligens
 • Observation

Kursen undervisas på engelska!
 
Nyttan med kursen
På kursen lär du dig bland annat:
 
 • Att läsa subtila ickeverbala signaler
 • Att kunna skilja mellan innebörden och antagandet av verbal kommunikation
 • Identifiera motpartens baslinje
 • Definitionen av sanning och lögn
 • De sju känslorna med universella ansiktsuttryck och deras triggers
 • Identifiera beteendeläckor, "hot-spots", "tells" etc.
 • Känn igen makro- och mikroansiktsuttryck
 • Kunna skilja mellan myter och vetenskap i sanning och lögn
 • Psykologiska modeller av sanning och lögn
 • De 6 kommunikationskanalerna
 • Kommunikationssätt i relation till sanning och lögner
 • 5 taktiska frågemetoder
 • Hur man undviker att hamna i fördomsfällan
 • Tillgång till oavsiktlig information
 

Bakgrund 

Kärnan i lögnupptäckt är förmågan att navigera i den information som vi ständigt får, och som advokat eller jurist är det oerhört viktigt att kunna skilja på sanning och lögn hos sina intressenter.

Bristande insikt i lögnens värld kan göra att viktig information går förlorad i en förhandling, intervju med en klient eller vid ett affärsmöte.

Vi på ALPHA Intelligence Group fokuserar på "helhetspaketet", dvs. vad som fysiskt och verbalt kommuniceras från motparten, och hur du som mottagare ska svara och agera därefter både verbalt och ickeverbalt.

På kursen lär du dig att läsa och förstå innebörden bakom andras verbala och ickeverbala signaler. Du kommer att kunna skilja mellan sanna och falska känslotillstånd, och du kommer att kunna upptäcka tecken på lögner och bedrägeri och hur du ska reagera på det.

Målgrupp
Målgruppen är till dig som arbetar som:
 
 • Advokat & jurist
 • Försvarsadvokat
 • Åklagare

eller jobbar med:


 • Kommunikation & intervjuder
 • Affärsmöten med hög risk
 • Förhandling och medling (mediation)
 • Utredning & förhör
   
Undervisningsform
 • Grupparbete / workshops
 • Cases
 • Presentation
 • Dilemmafrågor
 • Erfarenhetsutbyte
 • Kursen växlar mellen teori, case lösningar, och det läggs stor vikt på utbytet av erfarenheter mellan deltagaren och undervisarna
 
Material
Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.
 
Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Detta säger våra tidigare deltagare

"Väldigt kul att se undervisarnas personliga intresse i ämnet komma fram, den entusiasmen smittar av sig."

"Upplägget är bra! Båda kursföreläsarna är väldigt kunniga inom området och kunde ge bra tips."

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.