Undervisare

Tillbaka

Gert Nilsson Eldrimner

Advokat och partner, Advokatfirman Eldrimner

Gert Nilsson Eldrimner har varit verksam på advokatbyrå sedan 1991 och arbetar sedan flera år på heltid som medlare i kommersiella tvister, arbetsplatskonflikter, arbetstvister, entreprenadtvister och familjetvister. Han medlar huvudsakligen i Sverige, men även internationellt.

Utöver arbetet som praktiserande medlare undervisar han i medling för svenska advokater och andra jurister, men även på juristutbildningen vid Köpenhamns universitet.

Under 2022 håller Gert Nilsson Eldrimner i kurser hos JUC. Bland annat i; Medling i kommersiella tvister.

Gert har genom åren startat olika medlingsnätverk och -organisationer, såsom ”Svenska Institutet för Medling”, ”Svenska Medlare”, ”Medlingskollegiet” och den svenska sektionen av den europeiska medlingsorganisationen för domare, ”GEMME”.

Mellan 1981 och 1990 arbetade han med konflikter och tvister, då i egenskap av polis i Stockholm och som tingsnotarie i Södertälje.