Kurser

Kommersiell hyresjuridik

Lär dig hantera vardagens praktiska frågor

12

lektioner

15990 SEK.

Innehåll

Hyreslagstiftningen för kommersiell uthyrning innehåller ett stort antal olika regelverk och speciella särdrag som ska fungera i samspel med varandra. Lokalhyresreglerna är invecklade och ger i kombination med andra avtalsvillkor ett ofta svårtillgängligt avtalsinnehåll. Till detta kommer även det faktum att det handlar om stora pengar både när det gäller hyran som investeringar i lokalerna. Vilka regler är tvingande och vilka kan man avtala om?

På kursen kommer du att bli uppdaterad om aktuell praxis, gällande rätt och praktiska fall. Du kommer också att bli medveten om hur du undviker fallgroparna inom området. Vidare ges praktiska tips och mallar för uppsägningar, i syfte att de deltagare verktyg för att undvika de värsta fallgroparna.

Med andra ord får du under två hela kursdagar en grundlig introduktion i de viktigaste reglerna och frågorna inom hyresrätten samt kommer att kunna hantera vardagens praktiska hyresrättsliga frågor bättre.

 

Kursen behandlar bland annat:

  • Hyresrätt med inriktning mot kommersiella lokaler ur hyresgästens perspektiv
  • Vad är viktigt att tänka på när det gäller gränsdragningslistor, underhåll och skötsel
  • Tvister som kan uppstå i ett hyresförhållande mellan hyresvärd och hyresgäst, under pågående hyravtalstid
  • Hyresrätt med inriktning mot kommersiella lokaler - fokus på uppsägning för villkorsändring av hyresavtal och uppsägning för utflyttning
  • Uppsägningens utformning - formella krav
  • Uppskov med utflyttning
  • Omförhandling av hyra
  • Medling i hyresnämnd

 

 

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundlig introduktion i de hyresrättsliga viktigaste reglerna och frågorna och kommer att kunna hantera vardagens praktiska hyresrättsliga frågor.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är uthyrningsansvarig, fastighetsförvaltare hos fastighetsbolag, etableringsansvarig hos hyresgästbolag, både inom privat och offentlig sektor samt till dig som advokat och bolagsjurist som arbetar med kommersiella hyresavtal.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Detta säger våra tidigare kursdeltagare

"Jättebra undervisare, pedagogisk och bra att lyssna till. "

"Väldigt bra att det gavs utrymme för mycket frågor och följddiskussioner på dessa frågor."

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.