Kurser

Projektledning för jurister - Legal Project Management

Få verktyg för ledning av juridiska projekt som lägger grunden för ökad klientnytta

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Kursen introducerar den internationellt välkända metoden Legal Project Management (LPM) i Sverige. Varje juridiskt ärende är också ett projekt enligt den formella definitionen: ”en temporär satsning för att framställa en unik vara eller tjänst”. Den juridiska projektledningen innefattar 5 projektfaser som vi under kursen kommer att gå igenom. LPM lägger grunden för ökad klientnytta till mer förutsebara kostnader samt till ett effektivt arbete och god lönsamhet.

Som kursdeltagare får du kunskap och praktiska verktyg som hjälper dig att bland annat:

  • Ställa kraftfulla frågor till klienter för att bättre kunna hantera deras förväntningar.
  • Planera arbetet, uppskatta tidsåtgång bättre och kontrollera kostnader.
  • Hantera och kommunicera risker på ett klientanpassat sätt.
  • Hålla klienter, kollegor och medarbetare informerad på ett effektivt sätt.
  • Bygga in feedback-loopar i ditt arbete för ständig förbättring

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla jurister, oavsett rättsområde eller typ av verksamhet, som vill kunna ge sina klienter mer värde i sin rådgivning till mer förutsebara kostnader och samtidigt behålla en god lönsamhet och en bra balans mellan effektivt arbete och fritid.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.